Rasfoire documente

Decizia 16/2015 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 1 lit. c) din Legea nr. 119/2010 privind stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor, precum şi a legii în ansamblul său

publicat in M.Of. 183 din 18-mar-2015

Decizia 19/2015 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 4 teza a treia din Legea nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România

publicat in M.Of. 183 din 18-mar-2015

Hotarirea 161/2015 pentru modificarea anexei nr. 1 la Legea nr. 55/2006 privind siguranţa feroviară

publicat in M.Of. 183 din 18-mar-2015

Ordinul 207/2015 pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Spitalului Clinic de Urgenţă ''Bagdasar-Arseni'' Bucureşti

publicat in M.Of. 183 din 18-mar-2015

Ordinul 318/2015 privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor din unitatea administrativ-teritorială Timişoara, judeţul Timiş

publicat in M.Of. 183 din 18-mar-2015

Ordinul 319/2015 privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor din unitatea administrativ-teritorială Gârbovi, judeţul Ialomiţa

publicat in M.Of. 183 din 18-mar-2015

Circulara 10/2015 privind ratele dobânzilor plătite la rezervele minime obligatorii constituite în lei şi în euro începând cu perioada de aplicare 24 februarie-23 martie 2015

publicat in M.Of. 183 din 18-mar-2015

Regulament din 2015 de organizare şi funcţionare al Spitalului Clinic de Urgenţă ''Bagdasar-Arseni'' Bucureşti

publicat in M.Of. 183 din 18-mar-2015