Rasfoire documente

Legea 47/2015 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţa a Guvernului nr. 67/2014 privind reglementarea unor măsuri financiar-fiscale pentru Societatea ''Complexul Energetic Hunedoara'' - S.A.

publicat in M.Of. 189 din 20-mar-2015

Decretul 344/2015 privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 67/2014 privind reglementarea unor măsuri financiar-fiscale pentru Societatea ''Complexul Energetic Hunedoara'' - S.A.

publicat in M.Of. 189 din 20-mar-2015

Legea 48/2015 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 43/2014 privind durata unor contracte de închiriere pentru suprafeţe locative cu destinaţia de locuinţe

publicat in M.Of. 189 din 20-mar-2015

Decretul 345/2015 privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 43/2014 privind durata unor contracte de închiriere pentru suprafeţe locative cu destinaţia de locuinţe

publicat in M.Of. 189 din 20-mar-2015

Legea 49/2015 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 62/2014 pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 146/2002 privind formarea şi utilizarea resurselor derulate prin trezoreria statului

publicat in M.Of. 189 din 20-mar-2015

Decretul 346/2015 pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 62/2014 pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 146/2002 privind formarea şi utilizarea resurselor derulate prin trezoreria statului

publicat in M.Of. 189 din 20-mar-2015

Legea 50/2015 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 20/2010 privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea unitară a legislaţiei Uniunii Europene care armonizează condiţiile de comercializare a produselor

publicat in M.Of. 189 din 20-mar-2015

Decretul 347/2015 privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 20/2010 privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea unitară a legislaţiei Uniunii Europene care armonizează condiţiile de comercializare a produselor

publicat in M.Of. 189 din 20-mar-2015

Legea 51/2015 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 4/2014 privind prorogarea unor termene prevăzute în Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 2/2014 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative

publicat in M.Of. 189 din 20-mar-2015

Decretul 348/2015 privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 4/2014 privind prorogarea unor termene prevăzute în Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 2/2014 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative

publicat in M.Of. 189 din 20-mar-2015

Decretul 349/2015 pentru promulgarea Legii privind aprobarea plăţii anuale a cotizaţiilor şi serviciilor lingvistice pentru organizaţiile profesionale/interprofesionale neguvernamentale din sectorul agricol şi agroalimentar

publicat in M.Of. 189 din 20-mar-2015

Hotarirea 18/2015 privind modificarea art. 66 alin. (2) din Regulamentul Senatului, aprobat prin Hotărârea Senatului nr. 28/2005

publicat in M.Of. 189 din 20-mar-2015

Decizia 49/2015 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 127 din Codul de procedură civilă

publicat in M.Of. 189 din 20-mar-2015

Hotarirea 165/2015 privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al statului a unor construcţii şi amenajări la terenuri din cadrul unor imobile aflate în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, situate în judeţele Constanţa, Vaslui, Covasna, Mehedinţi, Braşov, Călăraşi, Brăila, Argeş, Vrancea, Buzău şi municipiul Bucureşti, în vederea scoaterii din funcţiune şi casării acestora, şi pentru actualizarea anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

publicat in M.Of. 189 din 20-mar-2015

Legea 52/2015 privind aprobarea plăţii anuale a cotizaţiilor şi serviciilor lingvistice pentru organizaţiile profesionale/interprofesionale neguvernamentale din sectorul agricol şi agroalimentar

publicat in M.Of. 189 din 20-mar-2015