Rasfoire documente

Norme Metodologice din 2015 privind acordarea majorării pentru lucrări de excepţie sau misiuni speciale funcţionarilor publici cu statut special şi personalului civil din sistemul administraţiei penitenciare

publicat in M.Of. 173 din 12-mar-2015

Ordinul 820/C/2015 pentru aprobarea Normelor metodologice privind acordarea majorării pentru lucrări de excepţie sau misiuni speciale funcţionarilor publici cu statut special şi personalului civil din sistemul administraţiei penitenciare

publicat in M.Of. 173 din 12-mar-2015

Hotarirea 139/2015 privind trecerea unei construcţii, aflată în administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Inspectoratul Teritorial al Poliţiei de Frontieră Timişoara, din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia, în vederea scoaterii din funcţiune şi casării, şi pentru actualizarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

publicat in M.Of. 173 din 12-mar-2015

Hotarirea 152/2015 privind stabilirea cadrului instituţional şi a unor măsuri pentru punerea în aplicare a Regulamentului (UE) nr. 1.151/2012 al Parlamentului European şi al Consiliului din 21 noiembrie 2012 privind sistemele din domeniul calităţii produselor agricole şi alimentare

publicat in M.Of. 173 din 12-mar-2015

Hotarirea 153/2015 privind actualizarea datelor din anexa nr. 40 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

publicat in M.Of. 173 din 12-mar-2015

Ordinul 252/2015 privind modificarea anexei la Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 86/2005 pentru reglementarea datei plăţii salariilor la instituţiile publice

publicat in M.Of. 173 din 12-mar-2015

Raportul 1775/2015 privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul Democrat Liberal - Organizaţia Judeţeană Galaţi - extras -

publicat in M.Of. 173 din 12-mar-2015

Raportul 1776/2015 privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul Democrat Liberal - Organizaţia Judeţeană Bacău - extras -

publicat in M.Of. 173 din 12-mar-2015

Raportul 1840/2015 privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul Democrat Liberal - Organizaţia Sectorului 4 Bucureşti - extras -

publicat in M.Of. 173 din 12-mar-2015

Raportul 1841/2015 privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul Democrat Liberal - Organizaţia Sectorului 3 Bucureşti - extras -

publicat in M.Of. 173 din 12-mar-2015

Raportul 1842/2015 privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul Democrat Liberal - Organizaţia Sectorului 5 Bucureşti - extras -

publicat in M.Of. 173 din 12-mar-2015

Raportul 1843/2015 privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul Democrat Liberal - Organizaţia Sectorului 1 Bucureşti - extras -

publicat in M.Of. 173 din 12-mar-2015

Raportul 1844/2015 privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul Democrat Liberal - Organizaţia Sectorului 6 Bucureşti - extras -

publicat in M.Of. 173 din 12-mar-2015

Raportul 2011/2015 privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul Democrat Liberal - Organizaţia Judeţeană Dâmboviţa - extras -

publicat in M.Of. 173 din 12-mar-2015

Raportul 2012/2015 privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul Democrat Liberal - Organizaţia Judeţeană Caraş-Severin - extras -

publicat in M.Of. 173 din 12-mar-2015

Raportul 2326/2015 privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul Democrat Liberal - Organizaţia Judeţeană Suceava - extras -

publicat in M.Of. 173 din 12-mar-2015

Hotarirea 1069/2015 privind completarea Statutului profesiei de avocat, adoptat prin Hotărârea Consiliului Uniunii Naţionale a Barourilor din România nr. 64/2011

publicat in M.Of. 173 din 12-mar-2015