Rasfoire documente

Legea 35/2015 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 24/2014 pentru stabilirea unor măsuri privind controlul statului în domeniul construcţiilor

publicat in M.Of. 172 din 12-mar-2015

Decretul 326/2015 pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 24/2014 pentru stabilirea unor măsuri privind controlul statului în domeniul construcţiilor

publicat in M.Of. 172 din 12-mar-2015

Legea 36/2015 pentru respingerea Ordonanţei Guvernului nr. 22/2008 privind eficienţa energetică şi promovarea utilizării la consumatorii finali a surselor regenerabile de energie

publicat in M.Of. 172 din 12-mar-2015

Decretul 327/2015 privind promulgarea Legii pentru respingerea Ordonanţei Guvernului nr. 22/2008 privind eficienţa energetică şi promovarea utilizării la consumatorii finali a surselor regenerabile de energie

publicat in M.Of. 172 din 12-mar-2015

Legea 37/2015 privind clasificarea fermelor şi exploataţiilor agricole

publicat in M.Of. 172 din 12-mar-2015

Decretul 328/2015 pentru promulgarea Legii privind clasificarea fermelor şi exploataţii lor agricole

publicat in M.Of. 172 din 12-mar-2015

Legea 38/2015 pentru completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991

publicat in M.Of. 172 din 12-mar-2015

Decretul 329/2015 privind promulgarea Legii pentru completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991

publicat in M.Of. 172 din 12-mar-2015

Legea 39/2015 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 16/2014 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 25/2001 privind înfiinţarea Companiei Naţionale de Investiţii ''C.N.I.'' - S.A.

publicat in M.Of. 172 din 12-mar-2015

Decretul 330/2015 pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 16/2014 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 25/2001 privind înfiinţarea Companiei Naţionale de Investiţii ''C.N.I.'' - S.A.

publicat in M.Of. 172 din 12-mar-2015

Hotarirea 21/2015 privind modificarea anexei la Hotărârea Camerei Deputaţilor nr. 48/2012 pentru aprobarea componenţei nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaţilor

publicat in M.Of. 172 din 12-mar-2015

Hotarirea 149/2015 privind schimbarea denumirii Muzeului Brăilei în Muzeul Brăilei ''Carol I''

publicat in M.Of. 172 din 12-mar-2015

Hotarirea 2/2015 privind convocarea Conferinţei ordinare anuale a Camerei Consultanţilor Fiscali din România

publicat in M.Of. 172 din 12-mar-2015

Hotarirea 3/2015 privind aprobarea Programului de pregătire profesională continuă aferent anului 2015

publicat in M.Of. 172 din 12-mar-2015

Rectificare din 2015 în cuprinsul Hotărârii Guvernului nr. 65/2015 privind stabilirea plafonului maxim pentru cheltuielile de cazare aferente imobilelor cu destinaţia de locuinţă de serviciu şi imobilelor cu destinaţia de locuinţă, propuse în vederea vânzării, din fondul locativ administrat de Regia Autonomă ''Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat'' pentru anul 2015, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 100 din 6 februarie 2015

publicat in M.Of. 172 din 12-mar-2015

Ordinul 821/C/2015 privind condiţiile de acordare a majorării salariale pentru funcţionarii publici cu statut special şi personalul civil din sistemul administraţiei penitenciare care desfăşoară activităţi în zilele de repaus săptămânal, de sărbători legale şi în celelalte zile în care, în conformitate cu reglementările în vigoare, nu se lucrează

publicat in M.Of. 172 din 12-mar-2015

Legea 34/2015 pentru completarea art. 36 din Legea nr. 230/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea asociaţiilor de proprietari

publicat in M.Of. 172 din 12-mar-2015

Decretul 325/2015 privind promulgarea Legii pentru completarea art. 36 din Legea nr. 230/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea asociaţiilor de proprietari

publicat in M.Of. 172 din 12-mar-2015