Rasfoire documente

Decizia 29/2015 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 13 alin. (2) teza a II -a, art. 83 alin. (3) şi art. 486 alin. (3) din Codul de procedură civilă

publicat in M.Of. 170 din 11-mar-2015

Legea 33/2015 pentru modificarea Legii nr. 363/2007 privind combaterea practicilor incorecte ale comercianţilor în relaţia cu consumatorii şi armonizarea reglementărilor cu legislaţia europeană privind protecţia consumatorilor, precum şi pentru completarea art. 32 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 97/2001 privind reglementarea producţiei, circulaţiei şi comercializării alimentelor

publicat in M.Of. 170 din 11-mar-2015

Decretul 324/2015 privind promulgarea Legii pentru modificarea Legii nr. 363/2007 privind combaterea practicilor incorecte ale comercianţilor în relaţia cu consumatorii şi armonizarea reglementărilor cu legislaţia europeană privind protecţia consumatorilor, precum şi pentru completarea art. 32 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 97/2001 privind reglementarea producţiei, circulaţiei şi comercializării alimentelor

publicat in M.Of. 170 din 11-mar-2015

Decizia 23/2015 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 83 alin. (3), art. 84 alin. (2) şi art. 486 alin. (2) din Codul de procedură civilă

publicat in M.Of. 170 din 11-mar-2015

Ordinul 339/2015 privind aprobarea Listei cuprinzând indicativele de referinţă ale standardelor române care transpun standarde europene armonizate din domeniul produselor pentru construcţii

publicat in M.Of. 170 din 11-mar-2015