Rasfoire documente

Hotarirea 131/2015 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2015 al Companiei Naţionale ''Aeroporturi Bucureşti'' - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor

publicat in M.Of. 163 din 09-mar-2015

Decizia 726/2014 [R/R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 6 alin. (6), art. 8 alin. (1), art. 24 alin. (4), art. 30 alin. (1) lit. j), art. 39, art. 41, art. 49 alin. (1), art. 50 alin. (2) şi art. 51 din Legea nr. 230/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea asociaţiilor de proprietari, precum şi a Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 230/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea asociaţiilor de proprietari, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.588/2007, în ansamblul lor şi, în special, a prevederilor art. 44 din acestea

publicat in M.Of. 163 din 09-mar-2015

Decizia 764/2014 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 4 teza întâi prin raportare la cele ale art. 16, art. 17 alin. (1) lit. a), art. 21 alin. (6) şi (8) din Legea nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România

publicat in M.Of. 163 din 09-mar-2015

Hotarirea 132/2015 pentru aprobarea cuantumului ajutoarelor naţionale tranzitorii în sectorul zootehnic, pentru specia bovine

publicat in M.Of. 163 din 09-mar-2015

Hotarirea 133/2015 pentru aprobarea cuantumului ajutoarelor naţionale tranzitorii în sectorul zootehnic, pentru speciile ovine/caprine

publicat in M.Of. 163 din 09-mar-2015

Hotarirea 134/2015 privind aprobarea acordării ajutorului de stat pentru facilitarea închiderii minelor de cărbune necompetitive din cadrul Societăţii Naţionale de Închideri Mine Valea Jiului - S.A. Petroşani, pentru anul 2015

publicat in M.Of. 163 din 09-mar-2015

Hotarirea 135/2015 pentru modificarea alin. (1) al art. 10 din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Administraţiei Fondului pentru Mediu, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1/2006

publicat in M.Of. 163 din 09-mar-2015

Decizia 89/2015 privind numirea doamnei Roxana Mînzatu în funcţia de secretar de stat la Ministerul Fondurilor Europene

publicat in M.Of. 163 din 09-mar-2015

Decizia 90/2015 privind numirea domnului Constantin-Florin Mituleţu-Buică în funcţia de vicepreşedinte, cu rang de secretar de stat, al Autorităţii Electorale Permanente

publicat in M.Of. 163 din 09-mar-2015

Regulamentul 2/2015 pentru completarea Regulamentului Băncii Naţionale a României nr. 17/2012 privind unele condiţii de creditare

publicat in M.Of. 163 din 09-mar-2015