Rasfoire documente

Hotarirea 114/2015 privind aprobarea stemelor oraşelor Corabia şi Potcoava, judeţul Olt

publicat in M.Of. 161 din 09-mar-2015

Hotarirea 105/2015 privind aprobarea stemei oraşului Turceni, judeţul Gorj

publicat in M.Of. 161 din 09-mar-2015

Hotarirea 115/2015 privind aprobarea stemelor comunelor Bărăşti şi Urzica, judeţul Olt

publicat in M.Of. 161 din 09-mar-2015

Hotarirea 125/2015 privind aprobarea stemei comunei Slimnic, judeţul Sibiu

publicat in M.Of. 161 din 09-mar-2015

Hotarirea 126/2015 privind aprobarea stemei municipiului Topliţa, judeţul Harghita

publicat in M.Of. 161 din 09-mar-2015

Hotarirea 127/2015 privind aprobarea stemei comunei Horoatu Crasnei, judeţul Sălaj

publicat in M.Of. 161 din 09-mar-2015

Hotarirea 129/2015 privind aprobarea stemei comunei Recea, judeţul Maramureş

publicat in M.Of. 161 din 09-mar-2015

Ordinul 21/2015 pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului internelor şi reformei administrative nr. 490/2008 privind însemnele heraldice ale structurilor Ministerului Afacerilor Interne

publicat in M.Of. 161 din 09-mar-2015

Ordinul 123/2015 privind modificarea şi completarea Clasificării ocupaţiilor din România - nivel de ocupaţie (şase caractere), aprobată prin Ordinul ministrului muncii, familiei şi protecţiei sociale şi al preşedintelui Institutului Naţional de Statistică nr. 1.832/856/2011

publicat in M.Of. 161 din 09-mar-2015

Ordinul 123/2015 privind modificarea şi completarea Clasificării ocupaţiilor din România - nivel de ocupaţie (şase caractere), aprobată prin Ordinul ministrului muncii, familiei şi protecţiei sociale şi al preşedintelui Institutului Naţional de Statistică nr. 1.832/856/2011

publicat in M.Of. 161 din 09-mar-2015