Rasfoire documente

Legea 22/2015 privind instituirea zilei de 28 iulie - Ziua Naţională a Ambulanţei din România

publicat in M.Of. 165 din 10-mar-2015

Decretul 308/2015 pentru promulgarea Legii privind instituirea zilei de 28 iulie - Ziua Naţională a Ambulanţei din România

publicat in M.Of. 165 din 10-mar-2015

Legea 23/2015 pentru declararea zilei de 8 mai Ziua egalităţii de şanse între femei şi bărbaţi

publicat in M.Of. 165 din 10-mar-2015

Decretul 309/2015 privind promulgarea Legii pentru declararea zilei de 8 mai Ziua egalităţii de şanse între femei şi bărbaţi

publicat in M.Of. 165 din 10-mar-2015

Legea 24/2015 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 52/2014 privind stabilirea unor măsuri financiare şi pentru interpretarea unor prevederi legale

publicat in M.Of. 165 din 10-mar-2015

Decretul 310/2015 privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 52/2014 privind stabilirea unor măsuri financiare şi pentru interpretarea unor prevederi legale

publicat in M.Of. 165 din 10-mar-2015

Ordinul 221/2015 pentru completarea Normelor metodologice privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe corporale aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobate prin Ordinul ministrului economiei şi finanţelor nr. 3.471/2008

publicat in M.Of. 165 din 10-mar-2015

Ordinul 386/2015 privind aprobarea măsurilor de reglementare a efortului de pescuit şi a cotelor de pescuit alocate pentru anul 2015, pe specii şi zone

publicat in M.Of. 165 din 10-mar-2015

Ordinul 387/2015 pentru aprobarea relocării unui cuib de barză (Ciconia ciconia) de pe raza localităţii Schitu Goleşti

publicat in M.Of. 165 din 10-mar-2015

Lista din 2015 cuprinzând asociaţiile şi fundaţiile române, cu personalitate juridică, din municipiul Târgu Mureş cărora li s-au acordat subvenţii de la bugetul local în anul 2015, în conformitate cu prevederile Legii nr. 34/1998 privind acordarea unor subvenţii asociaţiilor şi fundaţiilor române cu personalitate juridică, care înfiinţează şi administrează unităţi de asistenţă socială

publicat in M.Of. 165 din 10-mar-2015

Ordinul 391/2015 privind aprobarea măsurilor de reglementare a efortului de pescuit şi a cotelor de pescuit alocate pentru anul 2015, pe specii şi zone

publicat in M.Of. 165 din 10-mar-2015