Rasfoire documente

Sentinta civila 3277/2012 privind anularea unor acte administrative

publicat in M.Of. 152 din 03-mar-2015

Decizia 727/2014 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 1391-1398 din Codul civil din 1864

publicat in M.Of. 152 din 03-mar-2015

Decizia 728/2014 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 51 din Legea nr. 230/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea asociaţiilor de proprietari

publicat in M.Of. 152 din 03-mar-2015

Decizia 6/2015 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 62 alin. 1, 4 şi 5, precum şi a celor ale art. 63 din Legea nr. 58/1934 asupra cambiei şi biletului la ordin

publicat in M.Of. 152 din 03-mar-2015

Decizia 287/2015 privind retragerea autorizaţiei de funcţionare şi radierea Societăţii SIGMA Broker de Asigurare - S.R.L. din Registrul brokerilor de asigurare

publicat in M.Of. 152 din 03-mar-2015

Decizia 288/2015 privind retragerea autorizaţiei de funcţionare şi radierea Societăţii ONEST ASIG Broker de Asigurare - S.R.L. din Registrul brokerilor de asigurare

publicat in M.Of. 152 din 03-mar-2015

Decizia 289/2015 privind retragerea autorizaţiei de funcţionare şi radierea societăţii PRIMA Broker de Asigurare-Reasigurare - S.R.L. din Registrul brokerilor de asigurare

publicat in M.Of. 152 din 03-mar-2015

Decizia 2168/2014 [R] privind examinarea recursurilor declarate împotriva Sentinţei civile nr. 3.277 din 16 mai 2012 a Curţii de Apel Bucureşti - Secţia a VIII-a de contencios administrativ şi fiscal

publicat in M.Of. 152 din 03-mar-2015

Decizia 12/2015 [A] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 9 teza a doua din Legea nr. 198/2004 privind unele măsuri prealabile lucrărilor de construcţie de autostrăzi şi drumuri naţionale, în forma anterioară modificărilor aduse prin Legea nr. 184/2008 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 198/2004 privind unele măsuri prealabile lucrărilor de construcţie de autostrăzi şi drumuri naţionale, raportate la sintagma ''la data întocmirii raportului de expertiză'' cuprinsă în dispoziţiile art. 26 alin. (2) din Legea nr. 33/1994 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică

publicat in M.Of. 152 din 03-mar-2015