Rasfoire documente

Ordinul 669/2014 privind aprobarea Metodologiei de monitorizare a Universităţii Române de Ştiinţe şi Arte ''Gheorghe Cristea'' din Bucureşti

publicat in M.Of. 15 din 08-ian-2015

Hotarirea 3/2015 privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, a funcţiei publice de subprefect al judeţului Brăila de către domnul Grosu Cătălin Ionuţ

publicat in M.Of. 15 din 08-ian-2015

Hotarirea 4/2015 privind aprobarea scoaterii din rezervele de stat a unei cantităţi de motorină şi acordarea acesteia ca ajutor umanitar intern de urgenţă, cu titlu gratuit, în sprijinul populaţiei afectate din judeţul Vaslui

publicat in M.Of. 15 din 08-ian-2015

Hotarirea 5/2015 privind stabilirea preţului de achiziţie a gazelor naturale din producţia internă pentru clienţii casnici şi producătorii de energie termică, numai pentru cantităţile de gaze naturale utilizate la producerea de energie termică în centralele de cogenerare şi în centralele termice destinate consumului populaţiei, până la data de 30 iunie 2015

publicat in M.Of. 15 din 08-ian-2015

Ordinul 187/2014 pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea şi exercitarea controlului financiar preventiv propriu în cadrul Ministerului Afacerilor Interne

publicat in M.Of. 15 din 08-ian-2015

Ordinul 192/2014 pentru modificarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Institutului de Studii pentru Ordine Publică, aprobat prin Ordinul ministrului afacerilor interne nr. 160/2013

publicat in M.Of. 15 din 08-ian-2015

Ordinul 1972/2014 privind modificarea anexei la Ordinul viceprim-ministrului, ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale, nr. 839/2014 pentru aprobarea Normelor tehnice de clasificare a carcaselor de porci

publicat in M.Of. 15 din 08-ian-2015

Ordinul 2/2015 privind completarea anexei la Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale nr. 848/2004 pentru aprobarea Listei cu clasificatorii autorizaţi

publicat in M.Of. 15 din 08-ian-2015

Metodologie din 2014 de monitorizare a Universităţii Române de Ştiinţe şi Arte ''Gheorghe Cristea'' din Bucureşti

publicat in M.Of. 15 din 08-ian-2015