Rasfoire documente

Decretul 303/2015 privind acordarea Drapelului de luptă Bazei Militare 99 Deveselu

publicat in M.Of. 159 din 06-mar-2015

Decretul 304/2015 privind conferirea Ordinului Virtutea Militară în grad de Cavaler

publicat in M.Of. 159 din 06-mar-2015

Ordinul 72/2015 pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2015 şi a situaţiei centralizate privind veniturile şi cheltuielile din bazele de cost pe anul 2015 ale Regiei Autonome ''Administraţia Română a Serviciilor de Trafic Aerian - ROMATSA''

publicat in M.Of. 159 din 06-mar-2015

Ordinul 130/2015 pentru abrogarea Ordinului ministrului transporturilor nr. 222/2014 privind asigurarea transparenţei documentaţiilor de atribuire aferente procedurilor de achiziţii publice demarate de către Ministerul Transporturilor

publicat in M.Of. 159 din 06-mar-2015

Ordinul 223/2015 pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 146/2002 privind formarea şi utilizarea resurselor derulate prin trezoreria statului, aprobată cu modificări prin Legea nr. 201/2003, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.235/2003

publicat in M.Of. 159 din 06-mar-2015

Ordinul 212/2015 pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2015 şi a situaţiei centralizate privind veniturile şi cheltuielile din bazele de cost pe anul 2015 ale Regiei Autonome ''Administraţia Română a Serviciilor de Trafic Aerian - ROMATSA''

publicat in M.Of. 159 din 06-mar-2015

Decizia 2/2015 [A] privind pronunţarea unei hotărâri prealabile pentru dezlegarea chestiunii de drept în sensul de a se stabili care este calea de atac legală în urma desfiinţării deciziei date în recurs, în calea de atac a revizuirii reglementată în procedura prevăzută de art. 465 din Codul de procedură penală (revizuirea în cazul hotărârilor CEDO), în condiţiile în care cauza a parcurs trei grade de jurisdicţie (primă instanţă, apel şi recurs), în ultimă instanţă soluţionându-se recursul procurorului

publicat in M.Of. 159 din 06-mar-2015