Rasfoire documente

Hotarirea 12/2015 pentru modificarea Hotărârii Senatului nr. 50/2012 privind aprobarea componenţei numerice şi nominale a comisiilor permanente ale Senatului

publicat in M.Of. 156 din 05-mar-2015

Hotarirea 13/2015 privind validarea alegerii preşedintelui şi vicepreşedintelui Institutului de Drept Public şi Ştiinţe Administrative al României, precum şi a membrilor consiliului ştiinţific al acestuia

publicat in M.Of. 156 din 05-mar-2015

Decretul 297/2015 privind conferirea Ordinului Virtutea Militară în grad de Cavaler

publicat in M.Of. 156 din 05-mar-2015

Decretul 298/2015 privind conferirea Ordinului Naţional Pentru Merit în grad de Ofiţer

publicat in M.Of. 156 din 05-mar-2015

Decretul 299/2015 privind conferirea Ordinului Naţional Pentru Merit în grad de Ofiţer

publicat in M.Of. 156 din 05-mar-2015

Decizia 85/2015 privind revocarea, la cerere, a domnului Claudiu Tudorel Preoteasa din funcţia de vicepreşedinte, cu rang de subsecretar de stat, al Administraţiei Fondului pentru Mediu

publicat in M.Of. 156 din 05-mar-2015

Decizia 86/2015 privind eliberarea, la cerere, a domnului Eduard-Călin Dumitraşcu din funcţia de secretar de stat la Ministerul Fondurilor Europene

publicat in M.Of. 156 din 05-mar-2015

Decizia 87/2015 privind eliberarea doamnei Alina Cazanacli din funcţia de subsecretar de stat la Ministerul Tineretului şi Sportului

publicat in M.Of. 156 din 05-mar-2015

Decizia 88/2015 privind numirea doamnei Alina Cazanacli în funcţia de secretar de stat la Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice

publicat in M.Of. 156 din 05-mar-2015

Ordinul 2094/2015 pentru acreditarea Muzeului Naţional Cotroceni din Bucureşti

publicat in M.Of. 156 din 05-mar-2015

Ordinul 10/2015 pentru aprobarea Metodologiei de monitorizare şi raportare privind schema de sprijin pentru promovarea cogenerării bazate pe cererea de energie termică utilă

publicat in M.Of. 156 din 05-mar-2015

Decizia 244/2015 privind sancţionarea Societăţii GEMARAL BROKER DE ASIGURARE - S.R.L. cu interzicerea temporară a exercitării activităţii

publicat in M.Of. 156 din 05-mar-2015

Decizia 272/2015 privind aprobarea cererii de retragere a autorizaţiei de funcţionare a Societăţii ASIPLUS BROKER DE ASIGURARE REASIGURARE - S.R.L.

publicat in M.Of. 156 din 05-mar-2015

Decizia 273/2015 privind retragerea autorizaţiei de funcţionare şi radierea Societăţii AL BROKER INVEST - Broker de Asigurare - S.A. din Registrul brokerilor de asigurare

publicat in M.Of. 156 din 05-mar-2015

Ordinul 209/2015 pentru modificarea Ordinului ministrului sănătăţii nr. 1.546/2011 privind aprobarea formularului-model pentru procesul-verbal de constatare a contravenţiilor utilizat în activitatea de control din domeniul sănătăţii publice

publicat in M.Of. 156 din 05-mar-2015

Regulamentul 3/2015 pentru completarea Regulamentului Băncii Naţionale a României nr. 16/2012 privind clasificarea creditelor şi plasamentelor, precum şi determinarea şi utilizarea ajustărilor prudenţiale de valoare

publicat in M.Of. 156 din 05-mar-2015

Metodologie din 2015 de monitorizare şi raportare privind schema de sprijin pentru promovarea cogenerării bazate pe cererea de energie termică utilă

publicat in M.Of. 156 din 05-mar-2015