Rasfoire documente

Legea 16/2015 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 14/2013 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare pentru suportarea de la bugetul de stat a sumelor aferente corecţiilor financiare aplicate pentru abaterile de la conformitatea cu legislaţia din domeniul achiziţiilor publice

publicat in M.Of. 155 din 04-mar-2015

Decretul 293/2015 privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 14/2013 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare pentru suportarea de la bugetul de stat a sumelor aferente corecţiilor financiare aplicate pentru abaterile de la conformitatea cu legislaţia din domeniul achiziţiilor publice

publicat in M.Of. 155 din 04-mar-2015

Hotarirea 120/2015 privind actualizarea anexei nr. 15 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

publicat in M.Of. 155 din 04-mar-2015

Decizia 84/2015 pentru numirea domnului Gheorghe Cornescu în funcţia de subsecretar de stat la Ministerul Afacerilor Interne

publicat in M.Of. 155 din 04-mar-2015

Ordinul 172/2015 privind modificarea Ordinului ministrului mediului şi pădurilor nr. 367/2010 pentru aprobarea valorii concesiunii, a modului de calcul şi a modului de plată a redevenţei obţinute din concesionarea terenurilor forestiere proprietate publică a statului, aferente activelor vândute de Regia Naţională a Pădurilor - Romsilva, precum şi a modelului de contract de concesiune

publicat in M.Of. 155 din 04-mar-2015

Decizia 262/2015 pentru aprobarea retragerii autorizaţiei de funcţionare ca broker de asigurare a Societăţii ROYAL BUSINESS BROKER DE ASIGURARE - S.R.L.

publicat in M.Of. 155 din 04-mar-2015