Rasfoire documente

Decizia 768/2014 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 12 şi art. 42 din Legea farmaciei nr. 266/2008

publicat in M.Of. 154 din 04-mar-2015

Decizia 2/2015 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 87 alin. (1) lit. f) din Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei

publicat in M.Of. 154 din 04-mar-2015

Decizia 3/2015 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 87 alin. (1) lit. f) din Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei şi a Legii nr. 161/2003, în ansamblul său

publicat in M.Of. 154 din 04-mar-2015

Ordinul 8/2015 privind stabilirea cotei obligatorii de achiziţie de certificate verzi, aferentă anului 2014

publicat in M.Of. 154 din 04-mar-2015

Actul din 2015 CUANTUMUL TOTAL al sumelor provenite din finanţările private ale partidelor politice în anul 2014, conform Legii nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale - Asociaţia Forumul Democrat al Germanilor din Călan, judeţul Hunedoara

publicat in M.Of. 154 din 04-mar-2015

Ordinul 9/2015 privind aprobarea valorilor-limită de tranzacţionare a certificatelor verzi şi a contravalorii unui certificat verde neachiziţionat, aplicabile pentru anul 2015

publicat in M.Of. 154 din 04-mar-2015

Ordinul 49/2015 pentru aprobarea cuantumului taxelor de prelevare şi analizare a probelor de control doping

publicat in M.Of. 154 din 04-mar-2015