Rasfoire documente

Decretul 19/2015 privind eliberarea din funcţie a unui judecător

publicat in M.Of. 14 din 08-ian-2015

Decretul 13/2015 privind eliberarea din funcţie a unui judecător

publicat in M.Of. 14 din 08-ian-2015

Decretul 14/2015 privind eliberarea din funcţie a unui judecător

publicat in M.Of. 14 din 08-ian-2015

Decretul 15/2015 privind eliberarea din funcţie a unui procuror

publicat in M.Of. 14 din 08-ian-2015

Decizia 614/2014 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 10 alin. (1^1) din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004

publicat in M.Of. 14 din 08-ian-2015

Decretul 11/2015 privind eliberarea din funcţie a unui judecător

publicat in M.Of. 14 din 08-ian-2015

Decretul 12/2015 privind eliberarea din funcţie a unui judecător

publicat in M.Of. 14 din 08-ian-2015

Decretul 16/2015 privind eliberarea din funcţie a unui procuror

publicat in M.Of. 14 din 08-ian-2015

Decretul 17/2015 privind eliberarea din funcţie a unui procuror

publicat in M.Of. 14 din 08-ian-2015

Decretul 18/2015 privind eliberarea din funcţie a unui procuror

publicat in M.Of. 14 din 08-ian-2015

Decizia 608/2014 [R/R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 17 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 248/2005 privind regimul liberei circulaţii a cetăţenilor români în străinătate, precum şi ale art. 23 alin. (2) din Legea nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului

publicat in M.Of. 14 din 08-ian-2015

Decizia 637/2014 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 1 alin. (1) şi (2), art. 2 alin. (1) şi art. 6 din Legea nr. 63/2011 privind încadrarea şi salarizarea în anul 2011 a personalului didactic şi didactic auxiliar din învăţământ

publicat in M.Of. 14 din 08-ian-2015

Ordinul 5144/2014 privind organizarea şi desfăşurarea simulării evaluării naţionale pentru elevii clasei a VIII-a şi a simulării probelor scrise ale examenului de bacalaureat naţional, în anul şcolar 2014-2015

publicat in M.Of. 14 din 08-ian-2015

Circulara 1/2015 privind nivelul ratei dobânzii de referinţă a Băncii Naţionale a României

publicat in M.Of. 14 din 08-ian-2015