Rasfoire documente

Regulamentul 2/2015 privind activitatea de control periodic şi inopinat desfăşurată de către Autoritatea de Supraveghere Financiară

publicat in M.Of. 148 din 27-feb-2015

Ordinul 210/2015 privind prospectele de emisiune a certificatelor de trezorerie cu discont şi a obligaţiunilor de stat de tip benchmark aferente lunii martie 2015

publicat in M.Of. 148 din 27-feb-2015

Decizia 21/2015 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 4 teza a doua raportate la cele ale art. 1 alin. (3) şi art. 24 alin. (2)-(4) din Legea nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România

publicat in M.Of. 148 din 27-feb-2015

Hotarirea 119/2015 pentru modificarea şi completarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 62/1996 privind aprobarea Listei obiectivelor de investiţii şi de dezvoltare, precum şi a criteriilor de realizare a acestora, pentru care este obligatoriu avizul Statului Major General

publicat in M.Of. 148 din 27-feb-2015

Ordinul 121/2015 pentru aprobarea Evaluării de securitate portuară a portului Constanţa, a portului Midia şi a portului Mangalia, aparţinând Companiei Naţionale ''Administraţia Porturilor Maritime'' - S.A. Constanţa

publicat in M.Of. 148 din 27-feb-2015

Ordinul 122/2015 pentru aprobarea Evaluării de securitate portuară a portului Brăila, a portului Galaţi şi a portului Tulcea, aparţinând Companiei Naţionale ''Administraţia Porturilor Dunării Maritime'' - S.A. Galaţi

publicat in M.Of. 148 din 27-feb-2015

Ordinul 193/2015 privind modificarea Instrucţiunilor de aplicare a scutirii de taxă pe valoarea adăugată pentru operaţiunile prevăzute la art. 143 alin. (1) lit. a)-i), art. 143 alin. (2) şi art. 144^1 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 2.222/2006

publicat in M.Of. 148 din 27-feb-2015