Rasfoire documente

Circulara 8/2015 privind lansarea în circuitul numismatic a unui set de trei monede (din aur, din argint şi din tombac cuprat) dedicat aniversării a 175 de ani de la naşterea lui Titu Maiorescu

publicat in M.Of. 147 din 27-feb-2015

Decizia 283/2015 privind retragerea autorizaţiei de funcţionare şi radierea Societăţii EDY Broker de Asigurare - S.R.L. din Registrul brokerilor de asigurare

publicat in M.Of. 147 din 27-feb-2015

Decizia 34/2015 [R/R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 58 alin. (4) şi art. 167 alin. (3) din Codul de procedură civilă, precum şi ale art. 48 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 80/2013 privind taxele judiciare de timbru

publicat in M.Of. 147 din 27-feb-2015

Hotarirea 116/2015 privind instituirea unui sistem de trasabilitate a articolelor pirotehnice

publicat in M.Of. 147 din 27-feb-2015

Hotarirea 113/2015 pentru modificarea şi completarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 905/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Bistriţa-Năsăud, precum şi al municipiului, oraşelor şi comunelor din judeţul Bistriţa-Năsăud

publicat in M.Of. 147 din 27-feb-2015

Hotarirea 110/2015 privind aprobarea unor modificări şi completări în inventarul bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrarea Ministerului Apărării Naţionale

publicat in M.Of. 147 din 27-feb-2015

Decizia 281/2015 privind retragerea autorizaţiei de funcţionare şi radierea Societăţii BROKER INVEST Broker de Asigurare-Reasigurare - S.R.L. din Registrul brokerilor de asigurare

publicat in M.Of. 147 din 27-feb-2015

Decizia 26/2015 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 244^1 alin. 1 din Codul de procedură civilă din 1865

publicat in M.Of. 147 din 27-feb-2015

Ordinul 243/2015 privind supunerea regimului de control prevăzut de Regulamentul (CE) nr. 428/2009 al Consiliului din 5 mai 2009 de instituire a unui regim comunitar pentru controlul exporturilor, transferului, serviciilor de intermediere şi tranzitului de produse cu dublă utilizare a operaţiunii de export al produselor ţevi din oţel fără sudură pentru lucru la temperaturi înalte, din oţel Grad P22, conform normei ASME SA 335/SA 335M, către firma Larsen & Toubro Limited, Piping Centre, Hazira Manufacturing Complex, District Surat, Gujarat, India

publicat in M.Of. 147 din 27-feb-2015

Decizia 275/2015 privind retragerea autorizaţiei de funcţionare şi radierea Societăţii ASA GROUP Broker de Asigurare - S.R.L. din Registrul brokerilor de asigurare

publicat in M.Of. 147 din 27-feb-2015

Decizia 276/2015 privind retragerea autorizaţiei de funcţionare şi radierea Societăţii ASIRAN Broker de Asigurări şi Reasigurări - S.R.L. din Registrul brokerilor de asigurare

publicat in M.Of. 147 din 27-feb-2015

Decizia 279/2015 privind retragerea autorizaţiei de funcţionare şi radierea Societăţii BLITZ Broker de Asigurare - S.R.L. din Registrul brokerilor de asigurare

publicat in M.Of. 147 din 27-feb-2015

Decizia 282/2015 privind retragerea autorizaţiei de funcţionare şi radierea Societăţii CAPITAL & ALLIANCE INSURANCE Broker - S.R.L. din Registrul brokerilor de asigurare

publicat in M.Of. 147 din 27-feb-2015