Rasfoire documente

Decizia 81/2015 privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, prin detaşare, de către domnul Ovidiu Gabriel Galeş a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general al Departamentului pentru ape, păduri şi piscicultură

publicat in M.Of. 146 din 27-feb-2015

Decizia 82/2015 privind numirea domnului Brezoi George Constantin în funcţia de vicepreşedinte al Autorităţii pentru Administrarea Activelor Statului

publicat in M.Of. 146 din 27-feb-2015

Ordinul 101/2015 pentru completarea Ordinului ministrului sănătăţii publice şi al ministrului educaţiei, cercetării şi tineretului nr. 1.141/1.386/2007 privind modul de efectuare a pregătirii prin rezidenţiat în specialităţile prevăzute de Nomenclatorul specialităţilor medicale, medico-dentare şi farmaceutice pentru reţeaua de asistenţă medicală

publicat in M.Of. 146 din 27-feb-2015

Decizia 284/2015 privind retragerea autorizaţiei de funcţionare şi radierea Societăţii ''Insurance Reinsurance International Broker de Asigurare'' - S.A. din Registrul brokerilor de asigurare

publicat in M.Of. 146 din 27-feb-2015

Decizia 285/2015 privind retragerea autorizaţiei de funcţionare şi radierea Societăţii INTERBROK Broker de Asigurare - S.R.L. din Registrul brokerilor de asigurare

publicat in M.Of. 146 din 27-feb-2015

Decizia 286/2015 privind retragerea autorizaţiei de funcţionare şi radierea Societăţii LIDA Broker de Asigurare - S.R.L. din Registrul brokerilor de asigurare

publicat in M.Of. 146 din 27-feb-2015

Lista din 2015 cuprinzând asociaţiile şi fundaţiile române, cu personalitate juridică, din municipiul Mediaş cărora li s-au acordat subvenţii de la bugetul local în anul 2015, în conformitate cu prevederile Legii nr. 34/1998 privind acordarea unor subvenţii asociaţiilor şi fundaţiilor române cu personalitate juridică, care înfiinţează şi administrează unităţi de asistenţă socială

publicat in M.Of. 146 din 27-feb-2015

Ordinul 3180/2015 pentru completarea Ordinului ministrului sănătăţii publice şi al ministrului educaţiei, cercetării şi tineretului nr. 1.141/1.386/2007 privind modul de efectuare a pregătirii prin rezidenţiat în specialităţile prevăzute de Nomenclatorul specialităţilor medicale, medico-dentare şi farmaceutice pentru reţeaua de asistenţă medicală

publicat in M.Of. 146 din 27-feb-2015

Decizia 158/2015 privind obligaţiile de informare a utilizatorilor finali

publicat in M.Of. 146 din 27-feb-2015