Rasfoire documente

Ordinul 19/2015 pentru modificarea şi completarea Ordinului viceprim-ministrului, ministrul afacerilor interne, nr. 38/2014 privind coordonarea activităţii şi delegarea unor competenţe în cadrul Ministerului Afacerilor Interne

publicat in M.Of. 144 din 26-feb-2015

Decizia 33/2015 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 120^1 alin. (1), alin. (2) lit. c) şi alin. (3) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală

publicat in M.Of. 144 din 26-feb-2015

Legea 13/2015 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 54/2014 privind modificarea art. 7 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 125/2006 pentru aprobarea schemelor de plăţi directe şi plăţi naţionale directe complementare, care se acordă în agricultură începând cu anul 2007, şi pentru modificarea art. 2 din Legea nr. 36/1991 privind societăţile agricole şi alte forme de asociere în agricultură

publicat in M.Of. 144 din 26-feb-2015

Decretul 290/2015 privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 54/2014 privind modificarea art. 7 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 125/2006 pentru aprobarea schemelor de plăţi directe şi plăţi naţionale directe complementare, care se acordă în agricultură începând cu anul 2007, şi pentru modificarea art. 2 din Legea nr. 36/1991 privind societăţile agricole şi alte forme de asociere în agricultură

publicat in M.Of. 144 din 26-feb-2015

Legea 14/2015 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 38/2014 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 289/2002 privind perdelele forestiere de protecţie

publicat in M.Of. 144 din 26-feb-2015

Decretul 291/2015 privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 38/2014 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 289/2002 privind perdelele forestiere de protecţie

publicat in M.Of. 144 din 26-feb-2015

Legea 15/2015 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 19/2014 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal

publicat in M.Of. 144 din 26-feb-2015

Decretul 292/2015 pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 19/2014 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal

publicat in M.Of. 144 din 26-feb-2015

Hotarirea 112/2015 pentru modificarea şi completarea unor anexe la Hotărârea Guvernului nr. 974/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Alba, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Alba

publicat in M.Of. 144 din 26-feb-2015

Decizia 290/2015 privind retragerea autorizaţiei de funcţionare şi radierea Societăţii SITAL ASIGURARI - BROKER DE ASIGURARE - S.R.L. din Registrul brokerilor de asigurare

publicat in M.Of. 144 din 26-feb-2015

Decizia 291/2015 privind retragerea autorizaţiei de funcţionare şi radierea Societăţii SOLVENTA Broker de Asigurare - S.R.L. din Registrul brokerilor de asigurare

publicat in M.Of. 144 din 26-feb-2015

Decizia 292/2015 privind retragerea autorizaţiei de funcţionare şi radierea Societăţii UNIBROKER Dobrogea Broker de Asigurare Reasigurare - S.R.L. din Registrul brokerilor de asigurare

publicat in M.Of. 144 din 26-feb-2015

Decizia 293/2015 privind retragerea autorizaţiei de funcţionare şi radierea Societăţii ZOE Broker Asigurare-Reasigurare - S.R.L. din Registrul brokerilor de asigurare

publicat in M.Of. 144 din 26-feb-2015

Hotarirea 11/2015 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din România nr. 35/2014 privind aprobarea cotizaţiilor şi taxelor pentru membrii Camerei Auditorilor Financiari din România, persoane fizice şi juridice, şi pentru membrii stagiari în activitatea de audit financiar

publicat in M.Of. 144 din 26-feb-2015