Rasfoire documente

Decizia 15/2015 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 20 alin. (1) teza privitoare la antecontracte din Legea nr. 17/2014 privind unele măsuri de reglementare a vânzării-cumpărării terenurilor agricole situate în extravilan şi de modificare a Legii nr. 268/2001 privind privatizarea societăţilor comerciale ce deţin în administrare terenuri proprietate publică şi privată a statului cu destinaţie agricolă şi înfiinţarea Agenţiei Domeniilor Statului

publicat in M.Of. 137 din 24-feb-2015

Decizia 7/2014 [A] referitoare la recursul în interesul legii privind interpretarea şi aplicarea dispoziţiilor art. 18 din Legea nr. 146/1997, cu modificările şi completările ulterioare

publicat in M.Of. 137 din 24-feb-2015

Decizia 243/2015 privind autorizarea funcţionării ca broker de asigurare a Societăţii W BROKER DE ASIGURARE-REASIGURARE - S.R.L.

publicat in M.Of. 137 din 24-feb-2015

Lista din 2015 cuprinzând asociaţiile şi fundaţiile cărora li s-au acordat subvenţii de la bugetul local al sectorului 6 pentru anul 2015, în conformitate cu prevederile Legii nr. 34/1998 privind acordarea unor subvenţii asociaţiilor şi fundaţiilor române cu personalitate juridică, care înfiinţează şi administrează unităţi de asistenţă socială

publicat in M.Of. 137 din 24-feb-2015

Ordinul 145/2015 pentru aprobarea componenţei şi a atribuţiilor consiliului de etică ce funcţionează în cadrul spitalelor

publicat in M.Of. 137 din 24-feb-2015

Ordinul 83/2015 privind aprobarea modelului Protocolului pentru formarea şi atestarea ca antrenor într-o ramură de sport

publicat in M.Of. 137 din 24-feb-2015