Rasfoire documente

Decizia 735/2014 [R/R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 6 alin. (1) din Codul penal şi ale art. 4 din Legea nr. 187/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 286/2009 privind Codul penal

publicat in M.Of. 123 din 17-feb-2015

Decizia 736/2014 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 278^1 alin. 2 din Codul de procedură penală din 1968

publicat in M.Of. 123 din 17-feb-2015

Decizia 754/2014 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 87 alin. (1) lit. f) din Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei

publicat in M.Of. 123 din 17-feb-2015

Hotarirea 81/2015 pentru completarea Normelor de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 66/2014 privind aprobarea Programului de stimulare a cumpărării de autoturisme noi, cu modificările şi completările ulterioare, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.053/2014

publicat in M.Of. 123 din 17-feb-2015

Ordinul 21/2015 privind aprobarea Listei perimetrelor pentru concesionarea de activităţi de explorare prin concursul public de ofertă - Runda nr. 89/2015

publicat in M.Of. 123 din 17-feb-2015

Ordinul 157/2015 privind modificarea Ordinului viceprim-ministrului, ministrul finanţelor publice, nr. 228/2014 pentru stabilirea componenţei Comisiei de avizare a distribuitorilor şi a aparatelor de marcat electronice fiscale

publicat in M.Of. 123 din 17-feb-2015

Ordinul 158/2015 privind aprobarea modelului autorizaţiei de distribuţie a aparatelor de marcat electronice fiscale

publicat in M.Of. 123 din 17-feb-2015