Rasfoire documente

Circulara 7/2015 privind rata dobânzii penalizatoare pentru deficitul de rezerve minime obligatorii în monedă naţională începând cu perioada de aplicare 24 februarie-23 martie 2015

publicat in M.Of. 122 din 17-feb-2015

Decizia 741/2014 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 4 teza întâi raportat la art. 41 alin. (5) din Legea nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România

publicat in M.Of. 122 din 17-feb-2015

Decizia 749/2014 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 42 alin. (2)-(4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 80/2013 privind taxele judiciare de timbru

publicat in M.Of. 122 din 17-feb-2015

Decizia 757/2014 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 20 alin. (1) teza privitoare la antecontracte din Legea nr. 17/2014 privind unele măsuri de reglementare a vânzării-cumpărării terenurilor agricole situate în extravilan şi de modificare a Legii nr. 268/2001 privind privatizarea societăţilor comerciale ce deţin în administrare terenuri proprietate publică şi privată a statului cu destinaţie agricolă şi înfiinţarea Agenţiei Domeniilor Statului

publicat in M.Of. 122 din 17-feb-2015

Decizia 759/2014 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 20 alin. (1) teza privitoare la antecontracte din Legea nr. 17/2014 privind unele măsuri de reglementare a vânzării-cumpărării terenurilor agricole situate în extravilan şi de modificare a Legii nr. 268/2001 privind privatizarea societăţilor comerciale ce deţin în administrare terenuri proprietate publică şi privată a statului cu destinaţie agricolă şi înfiinţarea Agenţiei Domeniilor Statului

publicat in M.Of. 122 din 17-feb-2015

Ordinul 1414/2014 pentru aprobarea Reglementării aeronautice civile române RACR-CNS ''Operarea sistemelor de comunicaţii, navigaţie, supraveghere'', volumul I ''Mijloace de radionavigaţie'', ediţia 2/2014

publicat in M.Of. 122 din 17-feb-2015

Hotarirea 113/2015 pentru modificarea Regulamentului privind transferul şi detaşarea judecătorilor şi procurorilor, delegarea judecătorilor, numirea judecătorilor şi procurorilor în alte funcţii de conducere, precum şi numirea judecătorilor în funcţia de procuror şi a procurorilor în funcţia de judecător, aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 193/2006

publicat in M.Of. 122 din 17-feb-2015

Hotarirea 148/2015 pentru modificarea Regulamentului privind organizarea şi desfăşurarea concursului de promovare a judecătorilor şi procurorilor, aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 621/2006

publicat in M.Of. 122 din 17-feb-2015

Circulara 6/2015 privind ratele dobânzilor plătite la rezervele minime obligatorii începând cu perioada de aplicare 24 ianuarie-23 februarie 2015

publicat in M.Of. 122 din 17-feb-2015

Ordinul 146/2015 privind aprobarea implementării Mecanismului de feedback al pacientului în spitalele publice

publicat in M.Of. 122 din 17-feb-2015