Rasfoire documente

Decizia 9/2015 privind numirea domnului Tudor Prisecaru în funcţia de preşedinte, cu rang de secretar de stat, al Autorităţii Naţionale pentru Cercetare Ştiinţifică şi Inovare

publicat in M.Of. 12 din 07-ian-2015

Decizia 2/2015 privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, prin detaşare, de către domnul Gheorghe Tănăsoiu, a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general al Secretariatului de stat pentru recunoaşterea meritelor luptătorilor împotriva regimului comunist instaurat în România în perioada 1945-1989

publicat in M.Of. 12 din 07-ian-2015

Decizia 3/2015 privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, a funcţiei publice din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general al Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice de către domnul Marian Niculescu

publicat in M.Of. 12 din 07-ian-2015

Decizia 4/2015 privind numirea domnului George-Răzvan Profiroiu în funcţia publică de secretar general din cadrul Institutului Naţional de Statistică

publicat in M.Of. 12 din 07-ian-2015

Decizia 5/2015 pentru modificarea anexei la Decizia prim-ministrului nr. 229/2013 privind stabilirea componenţei Comisiei Naţionale pentru Compensarea Imobilelor

publicat in M.Of. 12 din 07-ian-2015

Decizia 6/2015 privind eliberarea domnului Istvan Zoltan din funcţia de secretar de stat la Ministerul Transporturilor

publicat in M.Of. 12 din 07-ian-2015

Decizia 7/2015 pentru numirea doamnei Maria Magdalena Grigore în funcţia de secretar de stat la Ministerul Transporturilor

publicat in M.Of. 12 din 07-ian-2015

Decizia 8/2015 pentru eliberarea domnului Tudor Prisecaru din funcţia de secretar de stat la Ministerul Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice

publicat in M.Of. 12 din 07-ian-2015

Rectificare din 2015 la Hotărârea Guvernului nr. 1.138/2014 privind alocarea unei sume din Fondul de intervenţie la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2014, pentru unele unităţi administrativ-teritoriale afectate de calamităţi naturale produse de inundaţii, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 947 din 23 decembrie 2014

publicat in M.Of. 12 din 07-ian-2015

Rectificare din 2015 la Hotărârea Guvernului nr. 1.145/2014 privind suplimentarea bugetului Ministerului Apărării Naţionale pe anul 2014 din Fondul de rezervă bugetară şi de intervenţie la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2014, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 949 din 23 decembrie 2014

publicat in M.Of. 12 din 07-ian-2015

Ordinul 1977/2014 pentru aprobarea componenţei Comitetului consultativ pentru sectorul pescăresc şi a regulamentului de organizare şi funcţionare a acestuia

publicat in M.Of. 12 din 07-ian-2015