Rasfoire documente

Hotarirea 10/2015 pentru numirea unui judecător la Curtea Constituţională

publicat in M.Of. 126 din 18-feb-2015

Hotarirea 7/2015 privind convocarea Consiliului Naţional de Integritate

publicat in M.Of. 126 din 18-feb-2015

Decizia 4/2015 privind delegarea atribuţiilor preşedintelui Camerei Deputaţilor

publicat in M.Of. 126 din 18-feb-2015

Hotarirea 8/2015 privind modificarea Regulamentului Senatului, aprobat prin Hotărârea Senatului nr. 28/2005

publicat in M.Of. 126 din 18-feb-2015

Hotarirea 9/2015 pentru modificarea Hotărârii Senatului nr. 50/2012 privind aprobarea componenţei numerice şi nominale a comisiilor permanente ale Senatului

publicat in M.Of. 126 din 18-feb-2015

Hotarirea 85/2015 privind modificarea datelor de identificare şi actualizarea valorilor de inventar ale unor bunuri aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale - Direcţia pentru Agricultură Mureş, trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al statului a unor bunuri în vederea scoaterii din funcţiune şi casării, în condiţiile legii, şi modificarea anexei nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

publicat in M.Of. 126 din 18-feb-2015

Hotarirea 86/2015 privind actualizarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrarea Ministerului pentru Societatea Informaţională

publicat in M.Of. 126 din 18-feb-2015

Hotarirea 88/2015 privind aprobarea normativelor de cheltuieli pentru acţiunea de protocol cu caracter deosebit ''Reuniunea Comitetului Executiv al Asociaţiei Mondiale a Organismelor Electorale (A-WEB) şi Conferinţa Internaţională Integritate Electorală şi Cooperare Regională'', organizată de Autoritatea Electorală Permanentă în perioada 25-26 martie 2015

publicat in M.Of. 126 din 18-feb-2015

Ordinul 169/2015 privind prospectul de emisiune a titlurilor de stat emise în vederea despăgubirii persoanelor fizice care au constituit depozite la Casa de Economii şi Consemnaţiuni C.E.C. - S.A. în vederea achiziţionării de autoturisme

publicat in M.Of. 126 din 18-feb-2015

Ordinul 3191/2015 pentru aprobarea Metodologiei privind recunoaşterea automată a calităţii de conducător de doctorat, în România, pentru persoanele care au obţinut această calitate în una dintre ţările Uniunii Europene, ale Spaţiului Economic European şi în Confederaţia Elveţiană şi în universităţi de prestigiu ale lumii

publicat in M.Of. 126 din 18-feb-2015

Hotarirea 100/2015 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 1/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice

publicat in M.Of. 126 din 18-feb-2015

Metodologie din 2015 privind recunoaşterea automată a calităţii de conducător de doctorat, în România, pentru persoanele care au obţinut această calitate în una dintre ţările Uniunii Europene, ale Spaţiului Economic European şi în Confederaţia Elveţiană şi în universităţi de prestigiu ale lumii

publicat in M.Of. 126 din 18-feb-2015