Rasfoire documente

Decizia 7/2015 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 80/2013 privind taxele judiciare de timbru şi, în special, ale art. 16 lit. a) din aceeaşi ordonanţă de urgenţă

publicat in M.Of. 113 din 12-feb-2015

Decizia 8/2015 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 9 lit. a) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 80/2013 privind taxele judiciare de timbru

publicat in M.Of. 113 din 12-feb-2015

Hotarirea 58/2015 privind modificarea anexei nr. 13 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, ca urmare a modificării valorilor de inventar ale unor bunuri

publicat in M.Of. 113 din 12-feb-2015

Hotarirea 68/2015 privind modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1.084/2009 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivelor de investiţii ''Palatul de Justiţie Iaşi'' şi ''Reabilitare, amenajare şi extindere sediul Tribunalului Sibiu''

publicat in M.Of. 113 din 12-feb-2015

Hotarirea 69/2015 privind transmiterea unor imobile din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Public - Parchetul de pe lângă Tribunalul Maramureş în domeniul public al oraşului Şomcuta Mare

publicat in M.Of. 113 din 12-feb-2015

Ordinul 138/2015 pentru modificarea şi completarea Normelor privind aplicarea scutirii de taxă pe valoarea adăugată prevăzute la art. 143 alin. (1) lit. j), j^1), k), l) şi m) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal şi la art. X şi XI din Acordul dintre România şi Statele Unite ale Americii privind statutul forţelor Statelor Unite ale Americii în România, semnat la Washington la 30 octombrie 2001, ratificat prin Legea nr. 260/2002, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 2.389/2011

publicat in M.Of. 113 din 12-feb-2015