Rasfoire documente

Decretul 273/2015 pentru numirea unui consilier prezidenţial

publicat in M.Of. 111 din 11-feb-2015

Rectificare din 2015 la Ordinul ministrului muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice şi al ministrului finanţelor publice nr. 2.396/2014/103/2015 privind aprobarea Procedurii de efectuare a plăţii restituirilor prevăzute de Legea nr. 126/2014 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 111/2010 privind concediul şi indemnizaţia lunară pentru creşterea copiilor, precum şi pentru stabilirea unor măsuri în vederea recuperării debitelor înregistrate cu titlu de indemnizaţie pentru creşterea copilului, precum şi a instrucţiunilor de aplicare a prevederilor art. II-IV din Legea nr. 126/2014 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 111/2010 privind concediul şi indemnizaţia lunară pentru creşterea copiilor, precum şi pentru stabilirea unor măsuri în vederea recuperării debitelor înregistrate cu titlu de indemnizaţie pentru creşterea copilului, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 83 din 30 ianuarie 2015

publicat in M.Of. 111 din 11-feb-2015

Ordinul 65/2015 pentru aprobarea Programului naţional de siguranţă în aviaţia civilă şi pentru numirea directorului general al Autorităţii Aeronautice Civile Române ca manager responsabil pentru implementarea şi monitorizarea funcţionării Programului naţional de siguranţă în aviaţia civilă

publicat in M.Of. 111 din 11-feb-2015

Program din 2015 NAŢIONAL de siguranţă în aviaţia civilă

publicat in M.Of. 111 din 11-feb-2015