Rasfoire documente

Decizia 63/2015 privind eliberarea domnului Mihai Adrian Albulescu din funcţia de secretar de stat la Departamentul pentru Energie

publicat in M.Of. 110 din 11-feb-2015

Decizia 753/2014 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 18 din Legea nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru

publicat in M.Of. 110 din 11-feb-2015

Decizia 756/2014 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 14 alin. (3) şi art. 16 alin. (2) lit. b) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii

publicat in M.Of. 110 din 11-feb-2015

Decizia 61/2015 privind eliberarea, la cerere, a domnului Cătălin Diaconescu din funcţia de secretar de stat la Departamentul pentru Ape, Păduri şi Piscicultură

publicat in M.Of. 110 din 11-feb-2015

Decizia 62/2015 privind eliberarea domnului Sorin Sergiu Chelmu din funcţia publică de secretar general în cadrul Departamentului pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii, Mediul de Afaceri şi Turism

publicat in M.Of. 110 din 11-feb-2015

Decizia 64/2015 privind numirea domnului Mihai Adrian Albulescu în funcţia de secretar de stat la Ministerul Energiei, Întreprinderilor Mici şi Mijlocii şi Mediului de Afaceri

publicat in M.Of. 110 din 11-feb-2015

Decizia 65/2015 privind eliberarea doamnei Anca-Laura Ionescu din funcţia de secretar de stat la Ministerul Economiei

publicat in M.Of. 110 din 11-feb-2015

Decizia 66/2015 privind numirea doamnei Anca-Laura Ionescu în funcţia de secretar de stat la Ministerul Energiei, Întreprinderilor Mici şi Mijlocii şi Mediului de Afaceri

publicat in M.Of. 110 din 11-feb-2015

Decizia 67/2015 privind numirea domnului Sebastian Ioan Hotca în funcţia de secretar de stat la Ministerul Afacerilor Externe

publicat in M.Of. 110 din 11-feb-2015

Decizia 68/2015 privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare, de către domnul Valentin Florin Trifan a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general al Ministerului Tineretului şi Sportului

publicat in M.Of. 110 din 11-feb-2015

Decizia 69/2015 privind numirea preşedintelui, precum şi revocarea şi numirea unor membri ai Consiliului de administraţie al Institutului European din România

publicat in M.Of. 110 din 11-feb-2015

Ordinul 62/2015 pentru publicarea acceptării amendamentelor la anexa la Protocolul din 1978 privind Convenţia internaţională din 1973 pentru prevenirea poluării de către nave (amendamente la anexele I şi II la MARPOL pentru a face obligatoriu Codul RO), adoptate de Organizaţia Maritimă Internaţională prin Rezoluţia MEPC.238(65) a Comitetului pentru protecţia mediului marin din 17 mai 2013

publicat in M.Of. 110 din 11-feb-2015

Rezolutia MEPC.238(65)/2013 referitoare la Amendamentele la anexa la Protocolul din 1978 privind Convenţia internaţională din 1973 pentru prevenirea poluării de către nave (amendamente la anexele I şi II la MARPOL pentru a face obligatoriu Codul RO)

publicat in M.Of. 110 din 11-feb-2015

Ordinul 307/2015 privind stabilirea perioadelor şi zonelor de prohibiţie a pescuitului, precum şi a zonelor de protecţie a resurselor acvatice vii în anul 2015

publicat in M.Of. 110 din 11-feb-2015

Ordinul 48/2015 privind dispunerea radierii din Registrul general al instituţiilor financiare nebancare a Societăţii Comerciale CREDIT SERVICE ROMANIA IFN - S.A.

publicat in M.Of. 110 din 11-feb-2015

Ordinul 49/2015 privind dispunerea radierii din Registrul general al instituţiilor financiare nebancare a Societăţii Comerciale PPF HOME CREDIT IFN - S.A.

publicat in M.Of. 110 din 11-feb-2015

Ordinul 152/2015 privind stabilirea perioadelor şi zonelor de prohibiţie a pescuitului, precum şi a zonelor de protecţie a resurselor acvatice vii în anul 2015

publicat in M.Of. 110 din 11-feb-2015