Rasfoire documente

Hotarirea 1055/2013 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 834/2010 privind reorganizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Ameliorare şi Reproducţie în Zootehnie ''Prof. Dr. G. K. Constantinescu''

publicat in M.Of. 815 din 20-dec-2013

Hotarirea 75/2013 privind constatarea încetării mandatului Avocatului Poporului şi preluarea atribuţiilor acestei funcţii de către un adjunct al Avocatului Poporului

publicat in M.Of. 815 din 20-dec-2013

Hotarirea 76/2013 privind numirea directorului general interimar al Societăţii Române de Televiziune

publicat in M.Of. 815 din 20-dec-2013

Hotarirea 1056/2013 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 572/2008 privind constituirea Grupului de coordonare a implementării Strategiei naţionale privind imigraţia

publicat in M.Of. 815 din 20-dec-2013

Hotarirea 1108/2013 pentru modificarea art. 2 din Hotărârea Guvernului nr. 186/2009 privind aprobarea Programului pentru compensarea cu 90% a preţului de referinţă al medicamentelor şi suplimentarea bugetului Ministerului Sănătăţii pe anul 2013 din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2013

publicat in M.Of. 815 din 20-dec-2013

Hotarirea 1110/2013 privind suplimentarea bugetului Curţii de Conturi pentru plata titlurilor executorii prevăzute de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 71/2009 privind plata unor sume prevăzute în titluri executorii având ca obiect acordarea de drepturi salariale personalului din sectorul bugetar

publicat in M.Of. 815 din 20-dec-2013

Circulara 38/2013 privind lansarea în circuitul numismatic a unei monede din aur cu tema Istoria aurului - Tetraevangheliarul de la Hurezi

publicat in M.Of. 815 din 20-dec-2013