Rasfoire documente

Decretul 1083/2013 privind conferirea unor decoraţii

publicat in M.Of. 808 din 19-dec-2013

Hotarirea 1106/2013 privind acordarea unor ajutoare de urgenţă

publicat in M.Of. 808 din 19-dec-2013

Ordonanta urgenta 110/2013 pentru completarea Legii nr. 41/1994 privind organizarea şi funcţionarea Societăţii Române de Radiodifuziune şi Societăţii Române de Televiziune

publicat in M.Of. 808 din 19-dec-2013

Hotarirea 1054/2013 pentru modificarea nr. crt. 8 din anexa la Hotărârea Guvernului nr. 843/2010 privind stabilirea regimului juridic al unor locuinţe pentru tineri, destinate închirierii, construite prin programe de investiţii la nivel naţional şi aflate în administrarea consiliilor locale, precum şi a măsurilor necesare în vederea aplicării prevederilor Legii nr. 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, referitoare la administrarea şi vânzarea acestora

publicat in M.Of. 808 din 19-dec-2013

Hotarirea 1102/2013 privind suplimentarea bugetului Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice pe anul 2013 din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2013

publicat in M.Of. 808 din 19-dec-2013

Hotarirea 1103/2013 privind alocarea unei sume din Fondul naţional de dezvoltare la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2013, pentru judeţul laşi

publicat in M.Of. 808 din 19-dec-2013

Hotarirea 1104/2013 privind suplimentarea bugetului Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice pe anul 2013 din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2013

publicat in M.Of. 808 din 19-dec-2013

Hotarirea 1105/2013 privind suplimentarea bugetului Ministerului Economiei pe anul 2013 din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2013

publicat in M.Of. 808 din 19-dec-2013

Hotarirea 1107/2013 privind suplimentarea bugetului Ministerului Educaţiei Naţionale din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2013, pentru finanţarea obiectivului de investiţii ''Spaţii de educaţie şi cercetare - Academia de Studii Economice din Bucureşti, Piaţa Romană nr. 7, sectorul 1, Bucureşti''

publicat in M.Of. 808 din 19-dec-2013

Hotarirea 1109/2013 privind suplimentarea bugetului Ministerului pentru Societatea Informaţională, la titlul ''Cheltuieli de personal'', pentru plata titlurilor executorii prevăzute de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 71/2009 privind plata unor sume prevăzute în titluri executorii având ca obiect acordarea de drepturi salariale personalului din sectorul bugetar

publicat in M.Of. 808 din 19-dec-2013

Decizia 490/2013 pentru numirea domnului Gabriel Leahu în funcţia publică de secretar general al Ministerului Educaţiei Naţionale

publicat in M.Of. 808 din 19-dec-2013

Decizia 491/2013 privind numirea domnului Pelmuş Pandelea în funcţia publică de secretar general adjunct al Ministerului Afacerilor Externe

publicat in M.Of. 808 din 19-dec-2013

Decizia 492/2013 pentru modificarea art. 1 din Decizia prim-ministrului nr. 464/2013 privind stabilirea atribuţiilor domnului Rujan Cristinel Ion, inspector guvernamental în cadrul Secretariatului General al Guvernului

publicat in M.Of. 808 din 19-dec-2013

Decizia 493/2013 privind transferul în interesul serviciului al domnului Bercean Pamfil din funcţia publică de inspector guvernamental în cadrul Secretariatului General al Guvernului în funcţia de consilier clasa I, grad profesional superior, în cadrul Biroului relaţii internaţionale şi relaţii cu presa al Consiliului Judeţean Maramureş

publicat in M.Of. 808 din 19-dec-2013

Raportul 13126/2013 privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul Naţional Liberal - Organizaţia Judeţeană Bistriţa-Năsăud - extras -

publicat in M.Of. 808 din 19-dec-2013

Raportul 13314/2013 privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul Naţional Liberal - Organizaţia Judeţeană Brăila - extras -

publicat in M.Of. 808 din 19-dec-2013

Raportul 13381/2013 privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul Social Democrat - Organizaţia Judeţeană Covasna - extras -

publicat in M.Of. 808 din 19-dec-2013

Raportul 13414/2013 privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Uniunea Ucrainenilor din România - extras -

publicat in M.Of. 808 din 19-dec-2013

Raportul 13427/2013 privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul Social Democrat - Organizaţia Judeţeană Prahova - extras -

publicat in M.Of. 808 din 19-dec-2013

Raportul 13485/2013 privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul Ecologist Român - Organizaţia Judeţeană Galaţi - extras -

publicat in M.Of. 808 din 19-dec-2013

Raportul 13486/2013 privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul Democrat Liberal - Organizaţia Judeţeană Olt - extras -

publicat in M.Of. 808 din 19-dec-2013

Raportul 13493/2013 privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul Conservator - Organizaţia Judeţeană Brăila - extras -

publicat in M.Of. 808 din 19-dec-2013