Rasfoire documente

Decizia 453/2013 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 250 alin. 3 din Codul penal

publicat in M.Of. 761 din 06-dec-2013

Decizia 456/2013 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 18 alin. (3) din Legea nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru

publicat in M.Of. 761 din 06-dec-2013

Decizia 451/2013 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 479^7 alin. 1 şi 2 din Codul de procedură penală

publicat in M.Of. 761 din 06-dec-2013

Decizia 452/2013 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 320^1 alin. 2 din Codul de procedură penală

publicat in M.Of. 761 din 06-dec-2013

Hotarirea 953/2013 privind transmiterea unui sector de drum de interes judeţean din domeniul public al oraşului Bragadiru şi din administrarea Consiliului Local al Oraşului Bragadiru în domeniul public al statului şi în administrarea Departamentului pentru proiecte de infrastructură şi investiţii străine, în vederea realizării de către Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A. a obiectivului de investiţii de interes naţional ''Pasaj suprateran pe DJ 602 - Centura Bucureşti-Domneşti'', precum şi declasarea acestuia din categoria drumurilor de interes judeţean şi încadrarea în categoria funcţională a drumurilor de interes naţional

publicat in M.Of. 761 din 06-dec-2013

Hotarirea 954/2013 pentru modificarea art. 2 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 484/2013 privind suplimentarea bugetului Ministerului Sănătăţii din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2013, şi aprobarea unor limite de cheltuieli pentru finanţarea primei faze a programului de cooperare pentru dezvoltarea capabilităţilor de chirurgie cardiacă neonatală şi infantilă în România

publicat in M.Of. 761 din 06-dec-2013

Hotarirea 958/2013 pentru completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes naţional, judeţean şi local, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 53/2011

publicat in M.Of. 761 din 06-dec-2013

Ordinul 1124/2013 privind modificarea anexei nr. 1.27 la Regulamentul de organizare şi funcţionare a birourilor de cadastru şi publicitate imobiliară, aprobat prin Ordinul directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară nr. 633/2006

publicat in M.Of. 761 din 06-dec-2013