Rasfoire documente

Decretul 1064/2013 privind conferirea Ordinului Meritul Cultural în grad de Cavaler

publicat in M.Of. 766 din 09-dec-2013

Decretul 1065/2013 privind conferirea Ordinului Naţional Serviciul Credincios în grad de Ofiţer

publicat in M.Of. 766 din 09-dec-2013

Decretul 1066/2013 privind conferirea unor ordine

publicat in M.Of. 766 din 09-dec-2013

Decizia 422/2013 [R/R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 9 alin. (1) din Legea nr. 285/2010 privind salarizarea în anul 2011 a personalului plătit din fonduri publice şi ale art. II art. 7 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 80/2010 pentru completarea art. 11 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar, precum şi pentru instituirea altor măsuri financiare în domeniul bugetar

publicat in M.Of. 766 din 09-dec-2013

Decizia 427/2013 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 23 alin. (6) din Ordonanţa Guvernului nr. 10/2008 privind nivelul salariilor de bază şi al altor drepturi ale personalului bugetar salarizat potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 24/2000 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază pentru personalul contractual din sectorul bugetar şi personalului salarizat potrivit anexelor nr. II şi III la Legea nr. 154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază în sectorul bugetar şi a indemnizaţiilor pentru persoane care ocupă funcţii de demnitate publică, precum şi unele măsuri de reglementare a drepturilor salariale şi a altor drepturi ale personalului contractual salarizat prin legi speciale

publicat in M.Of. 766 din 09-dec-2013

Decizia 435/2013 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 158 alin. (1) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice

publicat in M.Of. 766 din 09-dec-2013

Decizia 483/2013 privind constatarea încetării de drept a raportului de serviciu al domnului Sorin-Gabriel Arjoca, inspector guvernamental în cadrul Secretariatului General al Guvernului

publicat in M.Of. 766 din 09-dec-2013

Decizia 484/2013 privind numirea prin mobilitate a domnului Cornel Coman în funcţia publică de inspector guvernamental, în cadrul Secretariatului General al Guvernului

publicat in M.Of. 766 din 09-dec-2013

Decizia 485/2013 pentru modificarea pct. 12 din anexa la Decizia prim-ministrului nr. 135/2013 privind stabilirea componenţei nominale a Consiliului consultativ al Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei

publicat in M.Of. 766 din 09-dec-2013