Rasfoire documente

Ordinul 3330/2013 pentru aprobarea Procedurii de înregistrare, la cerere, în scopuri de taxă pe valoarea adăugată potrivit prevederilor art. 153 alin. (9^1) lit. b)-d) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, şi pentru aprobarea modelului şi conţinutului unor formulare

publicat in M.Of. 664 din 30-oct-2013

Decretul 836/2013 privind eliberarea din funcţie a unui judecător

publicat in M.Of. 664 din 30-oct-2013

Decretul 835/2013 privind eliberarea din funcţie a unui judecător şi numirea sa în funcţia de procuror

publicat in M.Of. 664 din 30-oct-2013

Decretul 837/2013 privind eliberarea din funcţie a unui judecător

publicat in M.Of. 664 din 30-oct-2013

Ordinul 77/2013 privind aprobarea preţului de referinţă şi a preţurilor reglementate pentru energia electrică, aplicabile în anul 2014 producătorilor de energie electrică şi termică în cogenerare care beneficiază de bonus

publicat in M.Of. 664 din 30-oct-2013

Ordinul 78/2013 privind aprobarea valorilor bonusurilor de referinţă pentru energia electrică produsă în cogenerare de înaltă eficienţă şi ale preţurilor de referinţă pentru energia termică produsă în cogenerare, aplicabile în anul 2014

publicat in M.Of. 664 din 30-oct-2013

Circulara 32/2013 privind lansarea în circuitul numismatic a unei monede din aur dedicate aniversării a 150 de ani de la constituirea Societăţii literare ''Junimea''

publicat in M.Of. 664 din 30-oct-2013