Rasfoire documente

Decizia 413/2013 [R] cu privire la obiecţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. I pct. 27 şi 52 din Legea pentru modificarea şi completarea Legii nr. 500/2002 privind finanţele publice

publicat in M.Of. 653 din 23-oct-2013

Hotarirea 793/2013 pentru aprobarea amendamentului convenit prin schimbul de scrisori semnate la Bucureşti la 20 iunie 2013 şi la Washington la 26 iunie 2013 între Guvernul României şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, la Acordul de împrumut (Proiect privind completarea sprijinului financiar acordat de Uniunea Europeană pentru restructurarea agriculturii) dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, semnat la Bucureşti la 28 decembrie 2007

publicat in M.Of. 653 din 23-oct-2013

Hotarirea 801/2013 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenţi lucrărilor de intervenţie ''Consolidare pasaj CF pe DN 7 km 237 + 051 la Râul Vadului'', judeţul Vâlcea

publicat in M.Of. 653 din 23-oct-2013

Hotarirea 808/2013 privind suplimentarea bugetului Curţii de Conturi pentru plata titlurilor executorii prevăzute de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 71/2009 privind plata unor sume prevăzute în titluri executorii având ca obiect acordarea de drepturi salariale personalului din sectorul bugetar

publicat in M.Of. 653 din 23-oct-2013

Ordinul 1122/2013 pentru modificarea Normelor de aplicare a programelor de restructurare/reconversie a plantaţiilor viticole, derulate cu sprijin comunitar pentru campaniile 2008/2009-2013/2014, aprobate prin Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 247/2008

publicat in M.Of. 653 din 23-oct-2013

Rectificare din 2013 la Hotărârea Guvernului nr. 474/2013 privind aprobarea amplasamentului şi declanşarea procedurii de expropriere a imobilelor situate în coridorul de expropriere al lucrării ''Conductă de interconectare a Sistemului naţional de transport gaze naturale din România cu Sistemul de transport gaze naturale din Republica Moldova pe direcţia Iaşi (România)-Ungheni (Republica Moldova)'', publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 430 din 15 iulie 2013

publicat in M.Of. 653 din 23-oct-2013