Rasfoire documente

Ordinul 539/2013 privind încadrarea în activitatea de creaţie de programe pentru calculator

publicat in M.Of. 575 din 10-sep-2013

Ordinul 225/2013 privind încadrarea în activitatea de creaţie de programe pentru calculator

publicat in M.Of. 575 din 10-sep-2013

Ordinul 1479/2013 privind încadrarea în activitatea de creaţie de programe pentru calculator

publicat in M.Of. 575 din 10-sep-2013

Hotarirea 671/2013 privind aprobarea unor modificări şi completări în inventarul bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrarea Ministerului Apărării Naţionale

publicat in M.Of. 575 din 10-sep-2013

Hotarirea 674/2013 privind modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 927/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 90/2003 privind vânzarea spaţiilor aflate în proprietatea privată a statului sau a unităţilor administrativ-teritoriale, destinate sediilor partidelor politice

publicat in M.Of. 575 din 10-sep-2013

Hotarirea 676/2013 pentru aprobarea amendamentelor convenite între Guvernul României şi Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, prin scrisorile semnate la Bucureşti la 20 iunie 2013 şi la Paris la 26 iunie 2013, la Acordul-cadru de împrumut dintre România şi Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei pentru finanţarea Proiectului privind reabilitarea infrastructurii şcolare din România, semnat la Bucureşti la 11 iulie 2003

publicat in M.Of. 575 din 10-sep-2013

Hotarirea 680/2013 privind aplicarea de corecţii financiare în cadrul Programului operaţional sectorial ''Dezvoltarea resurselor umane'' (POSDRU) 2007-2013 conform solicitării Comisiei Europene

publicat in M.Of. 575 din 10-sep-2013

Ordinul 1065/2013 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli rectificat pe anul 2013 al Autorităţii Feroviare Române - AFER

publicat in M.Of. 575 din 10-sep-2013