Rasfoire documente

Hotarirea 34/2013 privind aprobarea Instrucţiunii nr. 2/2013 pentru modificarea Instrucţiunii nr. 5/2006 cu privire la sistemul de raportare contabilă semestrială a entităţilor autorizate, reglementate şi supravegheate de Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare, aprobată prin Ordinul Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr. 70/2006

publicat in M.Of. 559 din 03-sep-2013

Instructiunile 2/2013 pentru modificarea Instrucţiunii nr. 5/2006 cu privire la sistemul de raportare contabilă semestrială a entităţilor autorizate, reglementate şi supravegheate de Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare, aprobată prin Ordinul Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr. 70/2006

publicat in M.Of. 559 din 03-sep-2013

Hotarirea 52/2013 pentru alegerea vicepreşedinţilor, secretarilor şi chestorilor Biroului permanent al Senatului

publicat in M.Of. 559 din 03-sep-2013

Hotarirea 653/2013 pentru modificarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 122/2006 privind azilul în România, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.251/2006

publicat in M.Of. 559 din 03-sep-2013

Hotarirea 662/2013 privind suplimentarea numărului maxim de posturi al Inspecţiei Judiciare

publicat in M.Of. 559 din 03-sep-2013

Ordinul 860/2013 pentru modificarea art. 46 alin. (2) lit. a), c), d) şi e) din Regulamentul privind organizarea controlului de calitate şi fitosanitar la importul şi exportul seminţelor şi materialului săditor, aprobat prin Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 34/2011

publicat in M.Of. 559 din 03-sep-2013

Ordinul 1786/2013 privind aprobarea Corrigendumului nr. 2 la Ghidul solicitantului - Condiţii specifice pentru cererea de propuneri de proiecte de tip strategic nr. 165 ''Îmbunătăţirea accesului şi a participării grupurilor vulnerabile pe piaţa muncii'' pentru implementarea Programului operaţional sectorial ''Dezvoltarea resurselor umane 2007-2013''

publicat in M.Of. 559 din 03-sep-2013