Rasfoire documente

Decizia 112/2013 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 8^5 alin. (1) lit. b) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 82/2006 pentru recunoaşterea meritelor personalului armatei participant la acţiuni militare şi acordarea unor drepturi acestuia şi urmaşilor celui decedat

publicat in M.Of. 261 din 09-mai-2013

Hotarirea 5/2013 pentru aprobarea unor membri de onoare

publicat in M.Of. 261 din 09-mai-2013

Decizia 159/2013 [R/R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 1, art. 2 lit. a), art. 7, 8, 9 şi 11 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 24/2008 privind accesul la propriul dosar şi deconspirarea Securităţii, precum şi ale ordonanţei de urgenţă, în ansamblul său, şi ale Legii nr. 293/2008 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 24/2008 privind accesul la propriul dosar şi deconspirarea Securităţii

publicat in M.Of. 261 din 09-mai-2013

Decizia 162/2013 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 24/2008 privind accesul la propriul dosar şi deconspirarea Securităţii

publicat in M.Of. 261 din 09-mai-2013

Decizia 211/2013 privind eliberarea domnului Mihai Cristian Sebastian din funcţia de secretar de stat la Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice

publicat in M.Of. 261 din 09-mai-2013

Decizia 212/2013 privind numirea domnului Constantin Marius Banu în funcţia de secretar de stat la Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice

publicat in M.Of. 261 din 09-mai-2013

Hotarirea 1/2013 pentru aprobarea raportului şi programului de activitate ale Consiliului director

publicat in M.Of. 261 din 09-mai-2013

Hotarirea 2/2013 pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli şi a situaţiilor financiare anuale

publicat in M.Of. 261 din 09-mai-2013

Hotarirea 3/2013 privind aprobarea standardelor de evaluare obligatorii pentru desfăşurarea activităţii de evaluare

publicat in M.Of. 261 din 09-mai-2013

Hotarirea 4/2013 pentru modificarea şi completarea Regulamentului Comisiei de etică şi disciplină

publicat in M.Of. 261 din 09-mai-2013