Rasfoire documente

Hotarirea 203/2013 pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2013 al Fondului pentru mediu şi al Administraţiei Fondului pentru Mediu

publicat in M.Of. 246 din 29-apr-2013

Rectificare din 2013 la Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 505 din 15 iulie 2011

publicat in M.Of. 246 din 29-apr-2013

Legea 121/2013 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 67/2012 privind modificarea art. 55 din Legea nr. 35/2008 pentru alegerea Camerei Deputaţilor şi a Senatului şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 67/2004 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, a Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001 şi a Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali

publicat in M.Of. 246 din 29-apr-2013

Decretul 418/2013 privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 67/2012 privind modificarea art. 55 din Legea nr. 35/2008 pentru alegerea Camerei Deputaţilor şi a Senatului şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 67/2004 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, a Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001 şi a Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali

publicat in M.Of. 246 din 29-apr-2013

Legea 122/2013 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 89/2011 pentru abrogarea şi modificarea unor acte normative

publicat in M.Of. 246 din 29-apr-2013

Decretul 419/2013 pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 89/2011 pentru abrogarea şi modificarea unor acte normative

publicat in M.Of. 246 din 29-apr-2013

Legea 123/2013 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 61/2012 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2012

publicat in M.Of. 246 din 29-apr-2013

Decretul 420/2013 privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 61/2012 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2012

publicat in M.Of. 246 din 29-apr-2013

Legea 127/2013 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 121/2011 pentru modificarea şi completarea unor acte normative

publicat in M.Of. 246 din 29-apr-2013

Decretul 424/2013 pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 121/2011 pentru modificarea şi completarea unor acte normative

publicat in M.Of. 246 din 29-apr-2013

Rectificare din 2013 la anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 842/2008 privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării de utilitate publică ''Reabilitare DN 2D Focşani-Ojdula km 0+000 - km 118+873'', publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 624 din 27 august 2008

publicat in M.Of. 246 din 29-apr-2013