Rasfoire documente

Hotarirea 138/2013 privind adoptarea unor măsuri pentru siguranţa alimentării cu energie electrică

publicat in M.Of. 196 din 08-apr-2013

Decizia 93/2013 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 114 alin. (1) lit. b) şi art. 118 din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice

publicat in M.Of. 196 din 08-apr-2013

Decizia 90/2013 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 257 alin. (2) lit. b) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii

publicat in M.Of. 196 din 08-apr-2013

Decizia 92/2013 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 1 lit. t), art. 51, art. 129 alin. (4) şi art. 134 lit. B.a) din Legea dialogului social nr. 62/2011

publicat in M.Of. 196 din 08-apr-2013

Ordinul 113/2013 pentru aprobarea cantităţilor de motorină aferente trimestrului IV-2012, care beneficiază de ajutor de stat acordat sub formă de rambursare

publicat in M.Of. 196 din 08-apr-2013

Ordinul 449/2013 pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 862/547/2011 privind stabilirea sumelor minime contractate de spitale cu casele de asigurări de sănătate pentru serviciile de spitalizare continuă pentru pacienţi acuţi, pe baza clasificării spitalelor în funcţie de competenţă

publicat in M.Of. 196 din 08-apr-2013

Ordinul 486/2013 pentru numirea reprezentanţilor părţii române în cadrul organismelor create în temeiul tratatelor bilaterale privind gospodărirea apelor de frontieră

publicat in M.Of. 196 din 08-apr-2013

Ordinul 195/2013 pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 862/547/2011 privind stabilirea sumelor minime contractate de spitale cu casele de asigurări de sănătate pentru serviciile de spitalizare continuă pentru pacienţi acuţi, pe baza clasificării spitalelor în funcţie de competenţă

publicat in M.Of. 196 din 08-apr-2013