Rasfoire documente

Legea 27/2013 privind ratificarea primului Memorandum suplimentar de înţelegere dintre Uniunea Europeană şi România, semnat la Bucureşti la 14 decembrie 2011 şi la Bruxelles la 27 decembrie 2011, şi a celui de-al doilea Memorandum suplimentar de înţelegere dintre Uniunea Europeană şi România, semnat la Bucureşti la 22 iunie 2012 şi la Bruxelles la 29 iunie 2012

publicat in M.Of. 128 din 11-mar-2013

Memorandum de Intelegere din 2011 privind condiţionalităţile specifice de politică economică (primul memorandum suplimentar la Memorandumul de înţelegere dintre Uniunea Europeană şi România, semnat la Bucureşti la 28 iunie 2011 şi la Bruxelles la 29 iunie 2011, ratificat prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 108/2011)

publicat in M.Of. 128 din 11-mar-2013

Memorandum de Intelegere din 2012 privind condiţionalităţile specifice de politică economică (al doilea memorandum suplimentar la Memorandumul de înţelegere dintre Uniunea Europeană şi România, semnat la Bucureşti la 28 iunie 2011 şi la Bruxelles la 29 iunie 2011, ratificat prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 108/2011, amendat prin primul memorandum suplimentar din data de 27 decembrie 2011)

publicat in M.Of. 128 din 11-mar-2013

Decretul 271/2013 pentru promulgarea Legii privind ratificarea primului Memorandum suplimentar de înţelegere dintre Uniunea Europeană şi România, semnat la Bucureşti la 14 decembrie 2011 şi la Bruxelles la 27 decembrie 2011, şi a celui de-al doilea Memorandum suplimentar de înţelegere dintre Uniunea Europeană şi România, semnat la Bucureşti la 22 iunie 2012 şi la Bruxelles la 29 iunie 2012

publicat in M.Of. 128 din 11-mar-2013

Hotarirea 70/2013 privind aprobarea prealabilă în vederea recunoaşterii prin hotărâre judecătorească a Asociaţiei Hispano-Română din Castilla La Mancha din Spania

publicat in M.Of. 128 din 11-mar-2013

Hotarirea 71/2013 pentru aprobarea înscrierii în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului a unui imobil şi darea acestuia în administrarea Consiliului Naţional pentru Studierea Arhivelor Securităţii

publicat in M.Of. 128 din 11-mar-2013

Ordinul 143/2013 privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor din unitatea administrativ-teritorială Ilva Mică, judeţul Bistriţa-Năsăud

publicat in M.Of. 128 din 11-mar-2013