Rasfoire documente

Decizia 135/2013 privind stabilirea componenţei nominale a Consiliului consultativ al Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei

publicat in M.Of. 110 din 25-feb-2013

Decizia 4/2013 privind asigurarea conducerii Senatului în data de 25 februarie 2013

publicat in M.Of. 110 din 25-feb-2013

Decizia 2/2013 [R/R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 125, art. 126, art. 127 şi art. 150 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, art. I pct. 25 din Legea nr. 163/2005 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 138/2004 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 106/2007 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 109/2009 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, ale Ordonanţei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, precum şi ale Legii nr. 174/2004 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală

publicat in M.Of. 110 din 25-feb-2013

Decizia 9/2013 [R/R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 725 alin. 3 din Codul de procedură civilă şi ale art. XXVI din Legea nr. 202/2010 privind unele măsuri pentru accelerarea soluţionării proceselor

publicat in M.Of. 110 din 25-feb-2013

Decizia 11/2013 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 7 din Legea nr. 193/2000 privind clauzele abuzive din contractele încheiate între profesionişti şi consumatori

publicat in M.Of. 110 din 25-feb-2013

Decizia 126/2013 pentru eliberarea domnului Victor Opaschi din funcţia de secretar de stat la Ministerul Culturii

publicat in M.Of. 110 din 25-feb-2013

Decizia 127/2013 privind numirea domnului Victor Opaschi în funcţia de secretar de stat la Secretariatul de Stat pentru Culte

publicat in M.Of. 110 din 25-feb-2013

Decizia 128/2013 pentru numirea domnului Manuel Marian Donescu în funcţia de secretar de stat la Ministerul Economiei

publicat in M.Of. 110 din 25-feb-2013

Decizia 129/2013 pentru numirea domnului Maricel Popa în funcţia de secretar de stat la Ministerul Economiei

publicat in M.Of. 110 din 25-feb-2013

Decizia 130/2013 pentru numirea doamnei Anca-Laura Ionescu în funcţia de secretar de stat la Ministerul Economiei

publicat in M.Of. 110 din 25-feb-2013

Decizia 131/2013 pentru numirea domnului Ilie Botoş în funcţia de secretar de stat în cadrul Cancelariei Primului-Ministru

publicat in M.Of. 110 din 25-feb-2013

Decizia 132/2013 privind exercitarea, cu caracter temporar, a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general al Ministerului Tineretului şi Sportului de către domnul Ionuţ Sebastian Iavor

publicat in M.Of. 110 din 25-feb-2013

Decizia 133/2013 privind eliberarea domnului Dumitru Nancu din funcţia de vicepreşedinte, cu rang de subsecretar de stat, al Agenţiei pentru Implementarea Proiectelor şi Programelor pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii

publicat in M.Of. 110 din 25-feb-2013

Decizia 134/2013 privind eliberarea domnului Emil Popa din funcţia de vicepreşedinte, cu rang de subsecretar de stat, al Agenţiei pentru implementarea Proiectelor şi Programelor pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii

publicat in M.Of. 110 din 25-feb-2013

Ordinul 25/2013 privind desemnarea unui compartiment specializat în domeniul infrastructurilor critice naţionale/ infrastructurilor critice europene, condus de un ofiţer de legătură pentru securitate

publicat in M.Of. 110 din 25-feb-2013

Rectificare din 2013 în anexa la Ordinul ministrului mediului şi pădurilor nr. 4.048/2012 privind desemnarea centrelor de instruire şi evaluare a personalului care desfăşoară activităţile prevăzute de art. 2 alin. (1) din Regulamentul (CE) nr. 303/2008 al Comisiei din 2 aprilie 2008 de stabilire, în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 842/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului, a cerinţelor minime şi a condiţiilor de recunoaştere reciprocă în vederea certificării societăţilor comerciale şi a personalului în ceea ce priveşte echipamentele staţionare de refrigerare, de climatizare şi pentru pompe de căldură care conţin anumite gaze fluorurate cu efect de seră şi a personalului care desfăşoară activitatea prevăzută de art. 1 din Regulamentul (CE) nr. 307/2008 al Comisiei din 2 aprilie 2008 de stabilire, în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 842/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului, a cerinţelor minime pentru programele de formare şi a condiţiilor pentru recunoaşterea reciprocă a certificatelor de formare pentru personal, în ceea ce priveşte sistemele de climatizare ale unor autovehicule care conţin anumite gaze fluorurate cu efect de seră, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 10 din 7 ianuarie 2013

publicat in M.Of. 110 din 25-feb-2013