Rasfoire documente

Ordonanta urgenta 89/2011 pentru abrogarea şi modificarea unor acte normative

publicat in M.Of. 801 din 11-noi-2011

Decizia 1095/2011 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 112-114, art. 125-157 şi ale art. 402 alin. 1 din Codul de procedură civilă

publicat in M.Of. 801 din 11-noi-2011

Decizia 1099/2011 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 608-618 din Codul de procedură civilă

publicat in M.Of. 801 din 11-noi-2011

Decizia 1100/2011 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 320 alin. 3 din Codul de procedură civilă

publicat in M.Of. 801 din 11-noi-2011

Hotarirea 1089/2011 pentru modificarea anexei nr. 2/7 la Hotărârea Guvernului nr. 523/2004 privind aprobarea ''Programului pentru prevenirea şi managementul riscului la dezastre naturale, componenta B: Reducerea riscului seismic'' şi a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivele de investiţii prevăzute în etapa I de implementare a programului

publicat in M.Of. 801 din 11-noi-2011

Hotarirea 1093/2011 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.421/2009 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Şcolii Naţionale de Sănătate Publică, Management şi Perfecţionare în Domeniul Sanitar Bucureşti

publicat in M.Of. 801 din 11-noi-2011

Hotarirea 1099/2011 privind aprobarea transferului managementului asistenţei medicale al Spitalului de Pneumoftiziologie Câmpulung de la Consiliul Judeţean Argeş la Consiliul Local al Municipiului Câmpulung

publicat in M.Of. 801 din 11-noi-2011

Ordinul 1517/2011 pentru abrogarea art. 6 din Ordinul ministrului sănătăţii publice nr. 1.509/2008 privind aprobarea Nomenclatorului de specialităţi medicale, medico-dentare şi farmaceutice pentru reţeaua de asistenţă medicală

publicat in M.Of. 801 din 11-noi-2011

Ordinul 2692/2011 pentru aprobarea unor derogări de la dispoziţiile Ghidului de finanţare a Programului de stimulare a înnoirii Parcului auto naţional, aprobat prin Ordinul ministrului mediului şi pădurilor nr. 772/2011

publicat in M.Of. 801 din 11-noi-2011

Regulamentul 17/2011 privind asigurarea autenticităţii bancnotelor şi monedelor euro

publicat in M.Of. 801 din 11-noi-2011