Rasfoire documente

Hotarirea 936/2011 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2011 pentru Societatea Naţională a Sării - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri

publicat in M.Of. 779 din 03-noi-2011

Hotarirea 1059/2011 pentru modificarea şi completarea unor anexe la Hotărârea Guvernului nr. 363/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Brăila, precum şi al municipiului, oraşelor şi comunelor din judeţul Brăila

publicat in M.Of. 779 din 03-noi-2011

Hotarirea 1066/2011 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli rectificat pe anul 2011 al Companiei Naţionale ''Administraţia Porturilor Dunării Maritime'' - S.A. Galaţi, aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii

publicat in M.Of. 779 din 03-noi-2011

Ordinul 3374/2011 pentru modificarea pct. 8 din anexa nr. 1 la Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 2.112/2010 privind aprobarea Procedurii de solicitare şi eliberare a certificatului pentru spaţiul cu destinaţie de sediu social şi de înregistrare a documentului care atestă dreptul de folosinţă asupra spaţiului cu destinaţia de sediu social, precum şi pentru aprobarea modelului şi conţinutului unor formulare

publicat in M.Of. 779 din 03-noi-2011

Regulamentul 16/2011 privind procedura de administrare a riscului de decontare şi facilităţile acordate de Banca Naţională a României în scopul fluidizării decontării în sistemul ReGIS

publicat in M.Of. 779 din 03-noi-2011