Rasfoire documente

Hotarirea 1016/2011 privind acordarea statutului de staţiune balneară şi balneoclimatică pentru unele localităţi şi areale care dispun de factori naturali de cură

publicat in M.Of. 743 din 24-oct-2011

Hotarirea 1011/2011 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii ''Pod km 57+560 linia CF 300 Bucureşti-Ploieşti, între staţiile Brazi-Ploieşti Sud''

publicat in M.Of. 743 din 24-oct-2011

Hotarirea 1012/2011 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii ''Pod km 1+510 linia CF 301B, Linia colectoare Mogoşoaia''

publicat in M.Of. 743 din 24-oct-2011

Hotarirea 1013/2011 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenţi lucrărilor de intervenţii ''Ranforsare sistem rutier DN 73A km 0+000 - 19+910; km 20+975 - 69+340''

publicat in M.Of. 743 din 24-oct-2011

Hotarirea 1014/2011 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenţi lucrărilor de intervenţii ''Ranforsare DN 28 km 69+657 - km 79+927''

publicat in M.Of. 743 din 24-oct-2011

Hotarirea 1015/2011 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenţi lucrărilor de intervenţii ''Ranforsare sistem rutier pe DN 15C Piatra Neamţ-Târgu Neamţ, km 1 + 975 - km 42 + 472''

publicat in M.Of. 743 din 24-oct-2011

Hotarirea 1020/2011 privind aprobarea Acordului petrolier de concesiune pentru explorare-dezvoltare-exploatare, în perimetrul EX-27 Muridava, încheiat între Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale şi Melrose Resources România B.V. împreună cu Societatea Comercială ''Petromar Resources'' - S.A.

publicat in M.Of. 743 din 24-oct-2011

Hotarirea 1021/2011 privind aprobarea Acordului petrolier de concesiune pentru explorare-dezvoltare-exploatare, în perimetrul EX-28 Est Cobălcescu, încheiat între Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale şi Melrose Resources România B.V. împreună cu Societatea Comercială ''Petromar Resources'' - S.A.

publicat in M.Of. 743 din 24-oct-2011

Hotarirea 1022/2011 privind aprobarea Acordului petrolier de concesiune pentru explorare-dezvoltare-exploatare, în perimetrul EX - 25 Luceafărul, încheiat între Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale şi Petro Ventures Europe B.V.

publicat in M.Of. 743 din 24-oct-2011

Hotarirea 1026/2011 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenţi lucrărilor de intervenţii ''Refacere sistem rutier DN 22 km 227+000 - km 287+400''

publicat in M.Of. 743 din 24-oct-2011

Hotarirea 1027/2011 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenţi lucrărilor de intervenţii ''Consolidare sistem rutier DN 18 km 3+522 - km 15+000''

publicat in M.Of. 743 din 24-oct-2011

Hotarirea 1030/2011 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenţi lucrărilor de intervenţii ''Consolidare DN 59C km 0+000 - km 41+900 Jimbolia - Sânnicolau Mare''

publicat in M.Of. 743 din 24-oct-2011

Hotarirea 1031/2011 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenţi lucrărilor de intervenţii ''Reparaţii sistem rutier DN 21 km 70+900 - km 87+850''

publicat in M.Of. 743 din 24-oct-2011

Ordinul 2667/2011 privind modificarea Procedurii de selecţie a avocaţilor din România sau din străinătate, specializaţi în litigii internaţionale în legătură cu contractele finanţate din fonduri externe gestionate de către Oficiul de Plăţi şi Contractare PHARE, în vederea încheierii şi derulării acordului-cadru pentru asigurarea de asistenţă şi reprezentare juridică a Ministerului Finanţelor Publice - Oficiul de Plăţi şi Contractare PHARE în faţa Curţii de Arbitraj Internaţional a Camerei Internaţionale de Comerţ, a Comisiei de Adjudecare a Disputelor şi în faza de mediere/conciliere pe lângă Comisia Europeană, precum şi în alte litigii izvorâte din contractele finanţate din fonduri externe gestionate de către Oficiul de Plăţi şi Contractare PHARE, aprobată prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 2003/2011

publicat in M.Of. 743 din 24-oct-2011