Rasfoire documente

Decizia 851/2011 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 4 alin. (1) din Legea nr. 9/1998 privind acordarea de compensaţii cetăţenilor români pentru bunurile trecute în proprietatea statului bulgar în urma aplicării Tratatului dintre România şi Bulgaria, semnat la Craiova la 7 septembrie 1940

publicat in M.Of. 687 din 28-sep-2011

Decizia 853/2011 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 92 alin. 4 şi 6 din Codul de procedură civilă

publicat in M.Of. 687 din 28-sep-2011

Decizia 956/2011 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 1-3 şi art. 14 din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989, precum şi a Normelor metodologice de aplicare unitară a Legii nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 250/2007

publicat in M.Of. 687 din 28-sep-2011

Decizia 963/2011 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 3 alin. (2^1) din Legea nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole şi celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 şi ale Legii nr. 169/1997

publicat in M.Of. 687 din 28-sep-2011

Decizia 964/2011 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 1020, art. 1021, art. 1429 pct. 2 şi art. 1439 din Codul civil

publicat in M.Of. 687 din 28-sep-2011

Decizia 971/2011 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 966 şi 968 din Codul civil

publicat in M.Of. 687 din 28-sep-2011

Decizia 995/2011 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 172 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală

publicat in M.Of. 687 din 28-sep-2011

Decizia 1001/2011 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 30 alin. 1 şi ale art. 317 din Codul de procedură civilă

publicat in M.Of. 687 din 28-sep-2011

Decizia 1009/2011 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 11 alin. (3) teza a doua din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 27/2003 privind procedura aprobării tacite

publicat in M.Of. 687 din 28-sep-2011

Decizia 1018/2011 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 274 alin. 3 din Codul de procedură civilă

publicat in M.Of. 687 din 28-sep-2011

Decizia 1025/2011 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 272 alin. (1) pct. 2 din Legea nr. 31/1990 privind societăţile comerciale

publicat in M.Of. 687 din 28-sep-2011

Hotarirea 891/2011 pentru aprobarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Georgiei cu privire la cooperarea economică, ştiinţifică şi tehnică, semnat la Bucureşti la 2 iunie 2010

publicat in M.Of. 687 din 28-sep-2011

Acord din 2010 între Guvernul României şi Guvernul Georgiei cu privire la cooperarea economică, ştiinţifică şi tehnică

publicat in M.Of. 687 din 28-sep-2011

Ordinul 509/2011 privind formularea criteriilor de calificare şi selecţie

publicat in M.Of. 687 din 28-sep-2011