Rasfoire documente

Decizia 800/2011 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 4 alin. (1) teza a doua şi art. 5 alin. (1) lit. a) teza întâi din Legea nr. 221/2009 privind condamnările cu caracter politic şi măsurile administrative asimilate acestora, pronunţate în perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989

publicat in M.Of. 600 din 25-aug-2011

Decizia 801/2011 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 5 alin. (1) lit. a) teza întâi din Legea nr. 221/2009 privind condamnările cu caracter politic şi măsurile administrative asimilate acestora, pronunţate în perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989

publicat in M.Of. 600 din 25-aug-2011

Decizia 855/2011 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 38 alin. (1) din Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciară

publicat in M.Of. 600 din 25-aug-2011

Decizia 881/2011 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 7 lit. c) liniuţa a treia teza finală din Ordonanţa Guvernului nr. 21/1992 privind protecţia consumatorilor

publicat in M.Of. 600 din 25-aug-2011

Decizia 936/2011 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 3 şi 26 din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii

publicat in M.Of. 600 din 25-aug-2011

Decizia 937/2011 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 10 alin. (4) din Legea nr. 38/2003 privind transportul în regim de taxi şi în regim de închiriere

publicat in M.Of. 600 din 25-aug-2011

Decizia 941/2011 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 55 alin. (2) lit. a) şi alin. (3) lit. b) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 194/2002 privind regimul străinilor în România

publicat in M.Of. 600 din 25-aug-2011

Decizia 1079/2011 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 20 alin. (1) din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004

publicat in M.Of. 600 din 25-aug-2011