Rasfoire documente

Ordinul 5015/2011 pentru modificarea Ordinului vicepreşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 4.822/2007 privind aprobarea Normelor metodologice de autorizare a exportatorilor în vederea emiterii în procedură simplificată a dovezilor de origine preferenţială în cadrul acordurilor ce reglementează comerţul preferenţial dintre Comunitate şi ţările partenere, a certificatelor A.TR. care atestă statutul de marfă în liberă circulaţie în cadrul Uniunii vamale UE-Turcia

publicat in M.Of. 457 din 30-iun-2011

Ordonanta urgenta 59/2011 pentru stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor prevăzute la art. 1 lit. c)- h) din Legea nr. 119/2010 privind stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor

publicat in M.Of. 457 din 30-iun-2011

Ordonanta urgenta 68/2011 pentru stabilirea unor măsuri în domeniul sănătăţii

publicat in M.Of. 457 din 30-iun-2011

Metodologie din 2011 DE CALCUL privind revizuirea pensiilor prevăzute la art. 1 lit. c)-h) din Legea nr. 119/2010 privind stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor

publicat in M.Of. 457 din 30-iun-2011

Ordonanta urgenta 65/2011 privind modificarea Legii îmbunătăţirilor funciare nr. 138/2004

publicat in M.Of. 457 din 30-iun-2011

Ordonanta urgenta 67/2011 privind exceptarea de la plata taxelor şi a celorlalte obligaţii prevăzute de Legea fondului funciar nr. 18/1991 şi de Legea nr. 46/2008 - Codul silvic pentru terenurile necesare realizării, extinderii şi supraînălţării depozitelor de zgură şi cenuşă aferente activităţilor nucleare desfăşurate de către societăţi sau regii autonome ce au ca obiect principal de activitate producerea apei grele

publicat in M.Of. 457 din 30-iun-2011

Ordinul 162/2011 privind instituirea unor măsuri excepţionale cu caracter temporar de sprijinire a sectorului fructelor şi legumelor

publicat in M.Of. 457 din 30-iun-2011

Ordinul 2229/2011 privind prospectele de emisiune ale certificatelor de trezorerie cu discont şi ale obligaţiunilor de stat de tip benchmark aferente lunii iulie 2011

publicat in M.Of. 457 din 30-iun-2011