Rasfoire documente

Decizia 6/2011 [A] pentru examinarea recursului în interesul legii formulate de Colegiul de conducere al Curţii de Apel Bucureşti şi de procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie privind aplicabilitatea dispoziţiilor art. 74 alin. (1) lit. d) din Codul muncii în situaţia în care concedierea s-a dispus din motive care nu ţin de persoana salariatului, în temeiul dispoziţiilor art. 65 din Codul muncii

publicat in M.Of. 444 din 24-iun-2011

Ordinul 1169/2011 privind aprobarea Tarifelor pentru activităţile de autorizare, avizare, verificare tehnică şi alte activităţi la instalaţii sub presiune, instalaţii de ridicat, instalaţii/echipamente pentru parcurile de distracţii şi aparate consumatoare de combustibil, efectuate de Inspecţia de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune şi Instalaţiilor de Ridicat, indicativ CR 1-2011

publicat in M.Of. 444 din 24-iun-2011

Regulament din 2011 de organizare şi funcţionare al Comitetului EMAS şi al Biroului EMAS

publicat in M.Of. 444 din 24-iun-2011

Legea 129/2011 privind modificarea Legii nr. 67/2004 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale

publicat in M.Of. 444 din 24-iun-2011

Decretul 606/2011 pentru promulgarea Legii privind modificarea Legii nr. 67/2004 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale

publicat in M.Of. 444 din 24-iun-2011

Ordinul 1541/2011 pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Comitetului EMAS şi al Biroului EMAS

publicat in M.Of. 444 din 24-iun-2011