Rasfoire documente

Decizia 385/2011 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 2 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 51/2008 privind ajutorul public judiciar în materie civilă, precum şi a ordonanţei de urgenţă în ansamblul său

publicat in M.Of. 431 din 21-iun-2011

Decizia 457/2011 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 9 alin. (1) din Legea nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole şi celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 şi ale Legii nr. 169/1997

publicat in M.Of. 431 din 21-iun-2011

Decizia 458/2011 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 197 alin. 2 şi 3, art. 264 alin. 3 şi 4 şi art. 414^5 alin. 4 din Codul de procedură penală

publicat in M.Of. 431 din 21-iun-2011

Decizia 459/2011 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 217 alin. 1 din Codul penal şi art. 262 pct. 1 lit. a), art. 322 şi art. 323 din Codul de procedură penală

publicat in M.Of. 431 din 21-iun-2011

Decizia 462/2011 [R/R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 35 alin. (2) din Legea fondului funciar nr. 18/1991 şi art. 31 alin. (3) din Legea nr. 45/2009 privind organizarea şi funcţionarea Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice ''Gheorghe Ionescu-Şişeşti'' şi a sistemului de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii şi industriei alimentare

publicat in M.Of. 431 din 21-iun-2011

Decizia 463/2011 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 180 alin. 2 şi art. 321 din Codul penal

publicat in M.Of. 431 din 21-iun-2011

Hotarirea 597/2011 privind darea în administrarea Ministerului Administraţiei şi Internelor - Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă ''Cpt. Puica Nicolae'' al Judeţului Argeş a unui imobil trecut în domeniul public al statului

publicat in M.Of. 431 din 21-iun-2011

Hotarirea 381/2011 pentru modificarea şi completarea Regulamentului privind concursul de admitere şi examenul de absolvire a Institutului Naţional al Magistraturii, aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 439/2006 şi a Regulamentului privind organizarea şi desfăşurarea concursului de admitere în magistratură, precum şi procedura de numire în funcţiile de judecător şi procuror, fără concurs, aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 152/2006

publicat in M.Of. 431 din 21-iun-2011