Rasfoire documente

Legea 61/2011 privind organizarea şi funcţionarea Departamentului pentru lupta antifraudă - DLAF

publicat in M.Of. 331 din 12-mai-2011

Hotarirea 460/2011 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale împotriva Traficului de Persoane

publicat in M.Of. 331 din 12-mai-2011

Hotarirea 461/2011 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale Antidrog

publicat in M.Of. 331 din 12-mai-2011

Ordonanta urgenta 45/2011 pentru stabilirea unor măsuri privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii pentru Valorificarea Activelor Statului

publicat in M.Of. 331 din 12-mai-2011

Decretul 459/2011 pentru promulgarea Legii privind organizarea şi funcţionarea Departamentului pentru lupta antifraudă - DLAF

publicat in M.Of. 331 din 12-mai-2011

Decretul 487/2011 privind conferirea Ordinului Naţional Steaua României în grad de Cavaler, cu însemn de război

publicat in M.Of. 331 din 12-mai-2011

Hotarirea 439/2011 privind modificarea anexei nr. 16 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, precum şi transmiterea unor imobile din proprietatea publică a statului şi din administrarea Aeroclubului României în proprietatea publică a municipiului Târgu Mureş şi în administrarea Consiliului Local al Municipiului Târgu Mureş, în vederea realizării obiectivului Parc tehnologic

publicat in M.Of. 331 din 12-mai-2011

Hotarirea 463/2011 privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2011, pentru municipiul Timişoara, judeţul Timiş

publicat in M.Of. 331 din 12-mai-2011

Decizia 59/2011 privind desemnarea domnului Adrian Victor Vevera, consilier în cadrul aparatului propriu de lucru al primului-ministru, în calitate de coordonator al Grupului de lucru interdepartamental pe probleme de securitate energetică regională

publicat in M.Of. 331 din 12-mai-2011

Ordinul 1787/2011 pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului economiei şi finanţelor şi al ministrului muncii, familiei şi egalităţii de şanse nr. 1.849/401/2008 privind monitorizarea plăţii unor drepturi de natură socială

publicat in M.Of. 331 din 12-mai-2011

Ordinul 1171/2011 pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului economiei şi finanţelor şi al ministrului muncii, familiei şi egalităţii de şanse nr. 1.849/401/2008 privind monitorizarea plăţii unor drepturi de natură socială

publicat in M.Of. 331 din 12-mai-2011