Rasfoire documente

Decizia 383/2011 [R] referitoare la sesizarea de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. I pct. 2 referitor la art. 16 alin. (1), pct. 9 referitor la art. 31 alin. (1), pct. 25, pct. 37 referitor la art. 72 alin. (5), pct. 40 referitor la art. 79 alin. (4), pct. 51 referitor la art. 94 alin. (2), pct. 52, 66, 70, 75, 78, 84 şi art. II alin. (1) din Legea pentru modificarea şi completarea Legii nr. 53/2003 - Codul muncii, precum şi a legii în ansamblul său

publicat in M.Of. 281 din 21-apr-2011

Hotarirea 342/2011 privind numirea Comisiei pentru efectuarea cercetării prealabile în vederea declarării utilităţii publice pentru lucrarea de interes naţional ''Magistrala 5 Drumul Taberei - Pantelimon, tronsonul Universitate - Pantelimon''

publicat in M.Of. 281 din 21-apr-2011

Hotarirea 388/2011 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 760/2009 privind înfiinţarea Registrului Naţional al Donatorilor Voluntari de Celule Stem Hematopoietice

publicat in M.Of. 281 din 21-apr-2011

Ordinul 2116/2011 privind clasarea în Lista monumentelor istorice, grupa valorică ''B'', a imobilului Clădire primărie, din Str. Principală nr. 206, satul/comuna Aita Mare, judeţul Covasna

publicat in M.Of. 281 din 21-apr-2011

Ordinul 301/2011 privind dispunerea radierii din Registrul general şi din Registrul special al instituţiilor financiare nebancare a Societăţii Comerciale ING CREDIT IFN - S.A.

publicat in M.Of. 281 din 21-apr-2011